Spójrz na siebie

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. Łk 7, 31-34

Czy współczesne pokolenia także są chore na krytykowanie itp. przywary? Czy Ty jesteś wolny od takich postaw? Jeśli zdarza Ci się krytykanctwo choćby w myślach, to mam dla Ciebie bezcenną radę. Skup się na sobie i swoich błędach i oby starczyło Ci życia na poprawę! Jeśli sam zabierzesz się za to, to jestem pewien, że nie dasz rady. Jeśli oddasz się Jezusowi (taki słaby i coraz bardziej świadomy swoich ułomności), to wszystko zacznie się powoli (a może i natychmiast) zmieniać.

Posłuchaj także rady św. Pawła;

Bracia: Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą… 1 Kor 12, 31

Polecam kolejne wersety z Listu do Koryntian. Zobacz w nich, jak wielka przemiana może się w Tobie do-konać, aby być człowiekiem, w którym prawdziwie króluje Boża miłość.

Panie Jezu, marny jestem i wiem, że czeka mnie wiele trudnych, wewnętrznych oczyszczeń, aby moje serce całkowicie zjednoczyło się z Tobą. Oddaję Ci to moje biedne serce przez Maryję. Czyń z nim Panie, co tylko zechcesz.

Polecam dzisiaj w załącznik z uśmiechem, który bardzo jasno pokaże, jak zacząć zmieniać swoje złe po-stawy.

Dodaj komentarz