Prawdziwy Pasterz

Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i z okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza, i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkiej wyżynie; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał.
Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę». Ez 34, 1-6. 11

Wybrałem to trudne słowo, aby zwrócić uwagę na to, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na pasterzach… Oczywiście ten fragment w pierwszej kolejności odnosi się do biskupów i kapłanów, ale myślę, że każdy może znaleźć w nim coś dla siebie… Do czego Bóg zachęca Cię w tych słowach?… Przypomnij sobie osoby, o które za mało zawalczyłeś… Może widziałeś, jak ktoś odchodzi skłócony z Twojej rodziny, wspólnoty, Kościoła… Co uczyniłeś dla tej osoby, aby nie zbłądziła?… Może sumienie wyrzuca Ci dzisiaj, że myślałeś wtedy o sobie i cieszyłeś się, że jest Ci po prostu dobrze i wygodnie… Postanów sobie dzisiaj, że będziesz szukał owiec, które schodzą na złą drogę… Jezus chce to czynić w Tobie! Dla Niego każda owieczka jest bardzo ważna…
Panie przepraszam Cię za wszystkie moje błędne postawy w posłudze kapłańskiej… Wierzę, że Ty zatroszczysz się o tych, których ja nie potrafiłem ustrzec… Prowadź moje słabe serce i uzdalniaj je do mężnego przewodzenia tym, których mi powierzyłeś…
Dzisiaj polecam bardzo mądrą animację 🙂

Dodaj komentarz