Słowa z mocą uzdrowienia

Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie». Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina. J 4, 46-53

Wyobraź sobie zdesperowanego urzędnika królewskiego, który szuka ratunku dla umierającego syna. Zobacz pierwszą chłodną reakcję Jezusa mówiącego o wierze ludzi ze względu na znaki. Mimo tych słów ojciec chorego dziecka nie poddaje się i prosi, aby Chrystus przyszedł do jego domu. W odpowiedzi słyszy, że ma iść do rodziny, ponieważ jego syn żyje. W tym momencie wielu ludzi poddałoby się i uznało, że Bóg nie chce pomóc. Natomiast ten człowiek uwierzył słowu, które powiedział Jezus. On nie stracił nadziei, pokornie poszedł do domu i nie zawiódł się.

Spróbuj odnaleźć siebie w powyższej scenie. O co usilnie prosiłeś Boga w swoim życiu? Czy było to błaganie o uzdrowienie dziecka, rodzica, a może siebie z jakiegoś nałogu? Czy myślisz, że Jezus nie chciał wysłuchać Twojej prośby? On wszystko słyszy i pragnie hojnie obsypywać Cię darami i łaskami, a tym bardziej chce dawać Tobie i Twoim bliskim łaskę uzdrowienia. Rodzi się tylko pytanie, czy potrafisz uwierzyć tak mocno, jak dzisiejszy urzędnik z Ewangelii? Czy wystarczą Ci przeczytane przed chwilą słowa, abyś poprosił z całego serca i z najgłębszej wiary o jakieś uzdrowienie?

Jezus na każdej Mszy świętej, spowiedzi, adoracji oraz przez Bożych ludzi mówi do Ciebie: żyj…, bądź zdrowy…, wolny od nałogów… Jego słowa mają prawdziwą moc, która przełamuje zniewalające kłamstwa diabła. Zbliż się jeszcze bardziej do Boga, a ujrzysz prawdę o sobie i mocy Chrystusa, z którym możesz przenosić góry.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, mój Boże,
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Ps 30, 2. 4

Najpiękniejszym uzdrowieniem, którego doświadczyłem kiedyś i doświadczam cały czas jest ocalenie mnie z grzechu śmiertelnego podczas każdej spowiedzi. Gdy wiem, że moje wnętrze jest czyste i zjednoczone z Bogiem, to wszystko inne jest na dalszym planie. Wcale nie muszę usilnie zabiegać o uzdrowienie mojego ciała lub bliskich mi osób. Ważne jest dla mnie to, abym ja i wszyscy ludzie dostąpili pełnego uzdrowienia serca, dzięki czemu dojdziemy do wiecznej chwały, gdzie nie będzie już chorób, łez i trosk.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami. Por. Am 5, 14

Panie Jezu, Ty jesteś dla mnie największym dobrem. Już znalazłem Ciebie w Eucharystii i czuję się w pełni szczęśliwy każdego dnia. Pozwól mi także odnajdywać Cię codziennie w drugim człowieku, abym mógł pomagać tym, których stawiasz na mojej drodze.

Ufam, że dzisiejsze załączniki podniosą Twoje serce

oraz

oraz

Dodaj komentarz