Serce

Na to Pan rzekł do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste». Łk 11, 39-41

Spróbuj dzisiaj zobaczyć swoją troskę o sprawy zewnętrzne, takie jak dom, praca, szkoła, ubiór, pieniądze itp. Po czym pochyl się nad konkretną pracą, którą wykonujesz dla swojego wnętrza. Tu chodzi przede wszystkim o: regularne Eucharystie i spowiedzi, trwanie w łasce uświęcającej, czytanie Pisma świętego i codzienną modlitwę. Jak wygląda u Ciebie to zestawienie?… Na którą stronę przechyla się szala życia wiecznego?… Czy w trosce o sprawy tego świata nie zatraciłeś tego, co najpiękniejsze, a więc relacji z Bogiem i ludźmi?… Jeżeli stałeś się zwykłą maszyną, to wracaj czym prędzej do Boga zanim zardzewiejesz i pójdziesz na wieczne złomowisko… Wyrzuć ze swojego wnętrza całą nieprawość, idź do spowiedzi i zacznij prawdziwie żyć i kochać… Bóg przyszedł na świat po to, abyś żył pełnią życia, a nie jego namiastkami…

I będę się weselił z Twoich przykazań, które umiłowałem. Moje ręce wznoszę ku Twym wyrokom, które miłuję, i rozważam Twoje ustawy. Ps 119, 47-48

Dziękuję Ci Panie za łaskę życia z czystym sercem. W Twoim miłosierdziu pragnę oczyszczać się nieustannie, abym mógł kochać jeszcze bardziej Ciebie i ludzi.
Dzisiaj polecam refleksje młodego człowieka, który przeżył głębokie nawrócenie:

Dodaj komentarz