Nowe serce

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy
i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. Ez 18, 31

W ostatnich dniach jestem świadkiem, jak ludzie odrzucają swoje grzechy podczas spowiedzi. Próbuję wzbudzić w nich wiarę w to, że Bóg w tej konkretnej chwili może dać im nowe serca… On tak bardzo chce je wypełnić i ożywić swoim Duchem…
Panie oddaje Ci moje serce… Przemień je… Ogarnij swoją miłością… Spraw, by potrafiło bezinteresownie kochać, wybaczać, błogosławić, obdarzać ciepłem i życzliwością… Niech pokornie spala się dla Twojej chwały…

Dodaj komentarz