Serce dziecka

Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie». Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Mt 19,13-15

Królestwo niebieskie należy do tych, którzy wierzą i ufają jak małe dzieci. Popatrz przez chwilę na takie dziecko. W czym możesz naśladować je? Jak wygląda świat takiego małego człowieczka? Nie jestem w tej sprawie jakimś wielkim specjalistą. Mimo to śmiem twierdzić, że dla dziecka od samego początku liczy się tylko mama i tata. To, co oni powiedzą jest święte i niepodważalne. Im ufa się najbardziej, ponieważ wierzy się, że oni chcą dobrze dla swojej pociechy. Do rodziców można przytulić się i prosić o różne rzeczy, a oni spełniają te prośby, jeśli uznają je za stosowne i w danej chwili potrzebne do zaspokojenia.

Czy jesteś takim małym dzieckiem w relacji do Pana Boga? Czy potrafisz zaufać Mu bezgranicznie? Czy chcesz grzecznie słuchać Go przez całe swoje życie – wierząc, że On ma dla Ciebie najlepszy plan? Czy wtulasz się w Jego ramiona na Eucharystii, spowiedzi, adoracji? Czy masz w sobie pewność, że Bóg słucha Twoich modlitw i spełni je według własnej woli, a nie Twojej, która często może być skażona egoizmem?

Poproś dzisiaj Jezusa o serce dziecka, aby zaufać w pełni Bogu i iść za Nim każdego dnia. W postawie dziecięcej wiary i posłuszeństwa przeczytaj poniższe słowa;

Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, kto nie jada na górach i oczu nie podnosi ku bożkom domu Izraela, nie bezcześci żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości, nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie trudni się rozbojem, łaknącemu udziela chleba, nagiego przyodziewa szatą, nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym a drugim człowiekiem, stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, postępując uczciwie – ten na pewno żyć będzie – mówi Pan Bóg.

Dlatego, domu Izraela, będę was sądził, każdego według jego postępowania – mówi Pan Bóg. Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, które popełnialiście przeciwko Mnie, i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci – mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie». Ez 18, 5-9. 30-32

Bóg powołał Cię do życia wiecznego w swoim królestwie. On nie chce Twojej śmierci i potępienia. Nie chciej być mądrzejszy od Stwórcy poprzez przekraczanie Jego przykazań. Bądź dobrym człowiekiem każdego dnia i pokornie idź za słowami swojego Pana. Proś Go o serce czyste i moc Ducha Świętego. On nie pogardzi Twoim skruszonym wnętrzem;

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Ps 51, 12. 19

Panie, pragnę być wobec Ciebie najmniejszym z najmniejszych. Daj mi łaskę pełnego zaufania do Ciebie i Twojego planu wobec mnie. Kocham Cię i dziękuję za to, że doświadczam Twojej bliskości. Nie ma nic piękniejszego niż bycie z Tobą w łasce uświęcającej. Pozwól wrócić do Siebie wszystkim, którzy uciekli przez grzechy śmiertelne. Daj im na nowo doświadczyć Twojej miłości.

Dzisiejszy załącznik będzie w duchu dziecięcej wiary 😉

Dodaj komentarz