Mój Przyjaciel

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. J 15, 9-14

Panie, dziękuję za Twoją przyjaźń…
Tyle razy zawiodłem, a Ty wciąż jesteś przy mnie…
Jesteś moim Przyjacielem na zawsze…
Znasz moje słabości i lęki…
Akceptujesz mnie takiego, jakim jestem…
Motywujesz mnie do kochania i przekraczania siebie…
Pokazujesz mi, jak mam dawać siebie innym, by trwać w Twojej miłości…
Pragniesz, aby moja radość była pełna…
Chce trwać przy Tobie i kochać… kochać… kochać…

Dodaj komentarz