Prawdziwe bogactwo człowieka

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». Mt 5, 43-48

Jeśli masz w swoim życiu jakiekolwiek ambicje, to w jakiej dziedzinie je realizujesz? Wiele osób najpierw ściga się w edukacji, potem w znalezieniu dobrze płatnej pracy, w końcu w wybudowaniu pięknego i przytulnego domu. Dodać można jeszcze ludzkie pragnienia zakupu jak najlepszych ubrań, gadżetów, samochodów i spełnianie marzeń poprzez zagraniczne wycieczki. W tym wszystkim nie można zatracić się tak bardzo, żeby zapomnieć o ludziach. W końcu do tego ciepłego ogniska domowego potrzebna jest rodzina (najlepiej wielodzietna) oraz przyjaciele i znajomi, którzy będą chcieli odwiedzać i tworzyć przyjazną atmosferę.

Te ludzkie pragnienia potrafią zawładnąć całym życiem niektórych osób. Błędnie niektórzy mniemają, że osiągając przyziemne cele mają już wszystko. Popatrz na dzisiejsze słowa Jezusa z Ewangelii, który mówi o całkiem innym bogactwie. Jest to prawdziwa doskonałość, do której może zmierzać człowiek. Chodzi oczywiście o miłość. Nie tą ,,zwykłą” do rodziny i najbliższych, która wydaje się być najprostszą i podstawową potrzebą każdej osoby. Jest jeszcze miłość do nieprzyjaciół i tych, którzy zadają ból. W tej miłości każdemu chyba wiele brakuje. Jedynie Jezus oraz liczni święci męczennicy mieli w sobie tę łaskę, żeby modlić się za swoich oprawców i prosić Boga o błogosławieństwo dla nich. Jak jest w Twoim przypadku?

Zauważ, że na nic zdadzą się Twoje ziemskie bogactwa, jeśli serce zainfekuje Ci się nienawiścią. Proś dzisiaj Boga o uzdrowienie z wszelkiego braku przebaczenia, nienawiści, złorzeczenia itp. Proś także o łaskę bezinteresownej miłości dla wszystkich, których spotykasz na drodze swojego życia, także dla tych, którzy zadają Ci największy ból.

A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. 2 Kor 8, 7-9

Jezus był, jest i będzie największym wzorem miłości. Porównuj swoje życie do Jego postaw. Uwierz mi, że zawsze będziesz miał nad czym pracować i nie zabraknie Ci intencji do modlitwy za siebie i bliźnich.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. J 13, 34

Panie Jezu, oddaję Ci całego siebie, takiego słabego w miłości i proszę, abyś Ty kochał we mnie i przeze mnie ludzi, których spotykam każdego dnia.

Ufam, że dzisiejsze załączniki pomogą Ci zbliżyć się do Jezusa:

oraz

oraz

Dodaj komentarz