Doskonała miłość

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Mt 5, 44-48

Przypomnij sobie dzisiaj swoich nieprzyjaciół i prześladowców… Zatrzymaj się chwilę nad tą jedną osobą, od której doświadczyłeś najwięcej bólu… Co dałeś jej w zamian?… Czy nie uległeś pokusie oddawania złem za zło?… Czy Twoja postawa była wolna od krytyki, oceny i obmowy?… Czy potrafiłeś odwdzięczyć się tej osobie dobrocią i miłością?…
Tak łatwo zapomina się, że każdy człowiek, który rani – sam jest poraniony i potrzebuje miłości… Często taka osoba nawet nie potrafi uwierzyć w tą miłość… Przez co nie umie jej przyjąć… Może nawet zareagować agresją… Tym bardziej masz być orędownikiem pokornej miłości Boga, która uleczyła także Ciebie…
Jezus wzywa Cię dzisiaj do doskonałej miłości, która kocha, wybacza, jest cierpliwa i wszystko potrafi znieść… Czasami jest też twarda i konsekwentna, ale to też jest miłość, która zakłada przemianę i nawrócenie drugiej osoby… Do takiej miłości może uzdolnić tylko Bóg… Zapraszaj Go codziennie do swojego serca i proś, aby to On poprzez Ciebie kochał Twoich prześladowców i nieprzyjaciół… A jeśli taka będzie Jego wola – Twoje relacje zostaną uzdrowione…
Przepraszam Cię dzisiaj Panie za wszystkie moje złe postawy względem moich nieprzyjaciół i prześladowców… Wstyd mi za każdą sytuację, w której zabrakło mi miłości… Oddaję Tobie moje słabe serce i proszę, abyś poprzez nie kochał, wybaczał i błogosławił, tym którzy będą próbowali zadać mi ranę… Ze względu na Twoją miłość pragnę kochać ich i życzyć im nieba…
Dzisiaj w bonusie kilka słów od bł. Matki Teresy z Kalkuty o przebaczeniu: (https://www.youtube.com/watch?v=h18ib_vJ7Yg)
Polecam także dokładną modlitwę przebaczenia: (http://www.ozarow.cpps.pl/dokumenty/modlitwa-przebaczenia-degrandis.pdf)
oraz przykład niesamowitego przebaczenia mordercy swojej córki:

Dodaj komentarz