Pragnienie Boga

Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Łk 13, 34

Popatrz sercem na odwieczne pragnienie Boga, aby zgromadzić wszystkich ludzi jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła. On po to zszedł na ziemię i oddał samego siebie, aby wszyscy zobaczyli Jego odwieczną miłość i zjednoczyli się w Duchu Świętym. Wszyscy powinni czerpać ze zdroju Jego miłosierdzia, przebaczać sobie tak, jak i On nam przebaczył. Wszyscy powinni przystępować do jednego stołu i spożywać Jego święte Ciało.

Dlaczego tak wielu nie chce tej pełni radości? Czy oferta diabła jest atrakcyjniejsza? Choćby wydawała się taką tu i teraz, to na końcu takiej oferty jest płacz i zgrzytanie zębów. Nie warto iść taką drogą!

Spójrz dzisiaj na Boga Ojca z rozpostartymi ramionami i biegnij w Jego stronę. Klęknij przed Nim w konfesjonale. Wylej całe serce. Zaproś Go do swojego wnętrza. Żyj z Nim w przyjaźni. Bądź człowiekiem pełnym pokoju i miłości. Jednocz ludzi swoją dobrocią w słowach i postawach. Przerywaj zło miłością, modlitwą i konkretnym dobrem.

Posłuchaj także rady św. Pawła, który wskazuje, jak przygotować się na duchową walkę z siłami ciemności:

Bracia: Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Ef 6, 10-18a

Nie chcę tu nic dodawać. Po prostu BĄDŹ MOCNY W PANU!

Panie Jezu, tylko Ty jesteś moją siłą! Kochaj we mnie. Niech ta delikatna ,,broń” obezwładnia wszelkie zło.

Maryjo, kochana Mamo, która już tyle razy przestrzegałaś świat przed złem i błagałaś o nawrócenie do Twego Syna. Proszę Cię za ludźmi, którzy dali się zawładnąć pragnieniom niezgodnym z wolą Boga. Wiem, że płaczesz teraz nad nimi i błagasz o łaskę nawrócenia. Zmiażdż swoją delikatnością pociski demonów, które tak silnie niszczą ludzi.

W dzisiejszym załączniku usłyszysz o płaczu Maryi:

oraz

Dodaj komentarz