Podwyższ krzyż

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. J 3, 14-17

W niedzielę było bardzo mocne przesłanie od św. Pawła w liście do Galatów. Apostoł Narodów pisał: nie daj Boże, abym chlubił się z czegoś innego niż z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. W dzisiejsze święto Podwyższenia Krzyża Świętego PODWYŻSZ KRZYŻ najpierw w swoim sercu, umyślę, życiu, a nawet i na ścianie. Niech Chrystus ukrzyżowany będzie w centrum. Ilekroć na Niego spojrzysz, dotkniesz, przytulisz w modlitwie, Eucharystii, to doznasz pięknego zjednoczenia swojego trudu i ofiary z Jego Ofiarą. Droga krzyża jest pewną drogą do zbawienia. Jak mawiała bł. Matka Elżbieta Róża Czacka – PRZEZ KRZYŻ DO NIEBA.

Bracia: Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca. Flp 2, 6-11

Uniżyć się, ogołocić, stać się sługą jak Chrystus, być posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej (choćby krzyżowali przez całe życie poprzez odrzucenie i niezrozumienie).

Kochany Boże, prowadź drogą krzyża.
Maryjo, Matko Bolesna, uproś mi siły.
Św. Józefie, wstawiaj się za mną, abym nie ustał.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam głębokie załączniki:

oraz

oraz

Dodaj komentarz