Poczuj radość!

Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki, chwalcie i błogosławcie Jego imię. Albowiem Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. Ps 100, 2-5

Wyobraź sobie współczesnego, przeciętnego Kowalskiego, który jest chrześcijaninem… Widzisz w nim radość?… Jak postrzegasz ludzi wiary?… Zauważasz u nich częsty uśmiech, pokój i wewnętrzną radość?… Jaki masz obraz swoich księży, parafii, rodziców, nauczycieli, czy rówieśników?… Co ich cieszy i ożywia?… Proszę – tylko nie mów, że pieniądze 🙂
Dzisiejszy psalm skłania mnie ku radości i wdzięczności wobec dobrego Boga… Od momentu wstania i rozpoczęcia dnia pragnę oddawać Mu chwałę i dziękować za konkretne rzeczy… Czy to będzie jedzenie, drugi człowiek, czy też czas na osobistą albo wspólnotową modlitwę… Pan daje mi każdą sekundę, minutę, godzinę, dzień za dniem… Tyle czasu – tyle łaski – tyle okazji do rozlewania Jego miłości… Jego łaskawość nie ma końca… To On sprawia, że chcę cieszyć się życiem i dawać z siebie maksa… Chwała Tobie Panie…
Jeżeli jeszcze szukasz źródła radości – zaufaj Panu, oddaj Mu ,,swój” czas, a nie zawiedziesz się… Każda chwila z Nim jest Twoim zyskiem… Nie proś o zbyt wiele… Dużo dziękuj, a On zacznie objawiać Ci soją dobroć i łaskawość…
Dziękuję Panie za powołanie do radosnego świadczenia o Tobie i Twojej miłości… Niech Twoje imię będzie rozsławione w mojej służbie…
Wznieś swojego Ducha podczas niezwykłego uwielbienia:

Polecam dzisiaj także niesamowite świadectwo Jess, która oddała Panu wszystkie zniewolenia i odkryła nowe życie w Jezusie Chrystusie…

Dodaj komentarz