Łaska

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Ps 103, 11

Popatrz na swoje życie i odpowiedz sobie na pytanie, czy Bóg był dla Ciebie łaskawy?… Jeżeli masz w sobie Ducha prawdy, to powiesz zdecydowane TAK i znajdziesz na to tysiące potwierdzeń… Każdy dzień jest łaską… Przed Tobą jest tyle pięknych chwil… Tak wiele okazji, by dzielić się Bogiem i tym dobrem, które jest w Tobie… Zacznij dostrzegać wielką łaskawość Boga w codzienności… Nie narzekaj… Nie zanieczyszczaj środowiska pesymizmem… Bądź pogodny… Dużo dziękuj za małe rzeczy… Jego łaska jest tak wielka… Porozmawiaj z Nim dzisiaj o tym, co Ci daje… Dziękuj…
Panie, chcę Ci dziękować za życie, wiarę, miłość, pogodę ducha i każdą chwilę spędzoną z Tobą… Dziękuję za głęboką radość z małych rzeczy, które mi dajesz…

Dodaj komentarz