Poczuj miłość

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna». J 15, 9-11

Wyobraź sobie miłość Boga Ojca do Jego Syna Jezusa Chrystusa. Wiem, że to ciężkie zadanie. Mimo wszystko wytęż swój umysł. Popatrz na ich relacje. Następnie przypomnij sobie miłość Jezusa do ludzi. Zobacz jeszcze raz wszystko to, co On uczynił. Wspomnij Jego wielkie cuda, uzdrowienia i wreszcie mękę, śmierć za przyjaciół oraz chwalebne zmartwychwstanie. Czy odnajdujesz siebie pośród osób, dla których Jezus uczynił tak wiele? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Bóg kocha Cię największą i nieopisaną miłością? To od Niego otrzymałeś życie, świat, rodzinę, zdrowie i wszystko, co ,,posiadasz”. On dał Ci także przykazania, które chronią Cię przed samozniszczeniem. Jezus nieustannie zaprasza Cię do osobistej relacji z Nim. Rozmyślaj o Jego miłości do Ciebie. Rozkoszuj się tym wszystkim, co od Niego otrzymujesz. Wychwalaj Go nawet w chwilach ciężkich doświadczeń. To w nich możesz być najbliżej swego Pana. On jako pierwszy przeszedł wiernie drogę największej męki. Dzięki zjednoczeniu z Ojcem dał radę. Ty czyń podobnie. Buduj osobistą relację z Jezusem i nie załamuj się niepowodzeniami. A gdybyś czuł, że jesteś już kompletną ruiną, to mam dla Ciebie jeszcze kilka zdań;

A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: «Posłuchajcie mnie, bracia! Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie Lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: „Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje – mówi Pan, który to sprawia. To są Jego odwieczne wyroki”. Dz 15, 13-18

Bóg jest w stanie odbudować największe ruiny. Co prawda potrzeba do tego dobrych ludzi i narzędzi, ale są takie osoby na świecie i wystarczy dobrze poszukać. Oddaj dzisiaj Panu całego siebie, całe swoje życie, wszystkie troski i zmartwienia. Powiedz z serca: Jezu ufam Tobie, Ty się tym zajmij. Ja naprawdę żyję resztkami sił. W Tobie na nowo pragnę odzyskać chęć do życia, kochania i dzielenia się Tobą. Uzdrów mnie z wszelkich zniewoleń i ciężkich grzechów, z którymi nie radzę sobie. Pozwól mi całkowicie przebaczyć sobie i tym, którzy mnie poranili. Chcę być znowu w pełni wolny, aby oddawać Ci chwałę!

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Ps 96, 2-3

Panie, dziękuję za to, że mnie kochasz. Nikt nigdy nie dał i nie da mi tyle miłości, co Ty. W Tobie jestem w pełni szczęśliwy.
Dzisiejsze załączniki pomogą Ci odnaleźć prawdziwą miłość;

oraz

oraz

One Reply to “Poczuj miłość”

Dodaj komentarz