Pocznie i porodzi

Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel», to znaczy: Bóg z nami. Iz 7, 10c

Nie wiem, na jakie jeszcze znaki oczekują ludzie. BÓG DAŁ JUŻ ZNAK. Maryja poczęła z Ducha Świętego Syna Bożego i urodziła Tego, który jest BOGIEM Z NAMI. Jeśli chcesz zobaczyć Boga bliskiego, oczyść serce, idź na Eucharystię i patrz na JEZUSA, który nieustannie przychodzi do Ciebie i pragnie Twojej relacji. Jeśli jest Ci trudno otworzyć serce, to popatrz na Maryję. Poproś ją pokornie, aby wstawiła się za Tobą. Jest tylko kwestią czasu, kiedy Ona ,,pocznie i porodzi” (wyprosi Ci) piękną, głęboką relację z Jej Synem.

Tak dzieję się już w wielu sercach wiernych świeckich i kapłańskich. Dzięki książce REKOLEKCJE ODDANIE33 DLA KAPŁANÓW poznałem wiele świadectw księży, którzy zawierzyli się Maryi i zaczęły się cuda w ich sercach i parafiach. Najbardziej dotknął mnie przykład pewnego proboszcza, który zawierzył się Jezusowi przez Maryję, a potem zaprosił do tego parafian. Dzisiaj ma w Parafii adorację Pana Jezusa 24 godziny na dobę. Maryja wyprosiła niesamowite Boże światło dla tego proboszcza, parafian i wszystkich, którzy odwiedzają to miejsce.

MARYJO, JESTEŚ KOCHANA! DZIĘKUJĘ ZA TAKIE CUDA NA CHWAŁĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł. Łk 1, 26-38

Dzisiejsza Ewangelia niesie niezwykle ważne przesłanie na obecne czasy. Potrzeba wielu sług i służebnic Pana, którzy podejmą trud, wysiłek i niejedną ofiarę za nawrócenie serc ludzkich i prawdziwy pokój w sercach. Poznaję coraz więcej osób, które dzień i noc duchowo walczą o przemianę tego świata. Bóg jeden wie, jak wielkim złagodzeniem dla Serca Jezusa i Serca Maryi są ludzie – hostie, którzy oddali się Bogu w 100 %.

I chcę powiedzieć jasno, że są takie osoby nie tylko wśród osób życia konsekrowanego. Jest ich coraz więcej wśród wiernych świeckich, którzy mimo wszystkich obowiązków stanu mają serca w niezwykłej jedności z Jezusem i każdy trud ofiarują dla wynagrodzenia Bogu za grzechy. Jestem pewien, że Maryja coraz więcej serc przygotowuje do takiej duchowej dyspozycji i razem z nimi błaga Boga o miłosierdzie dla świata. Myślę, że te osoby, które powiedzą Maryi i Jezusowi TAK, będą bardzo blisko Trójcy Świętej w niebie.

Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże». Hbr 10, 5-7

Bóg przyjął ludzkie ciało. I stał się najczystszą Ofiarą. Czy jesteś gotowy na takie zjednoczenie z Jezusem, aby swoje ciało oddawać codziennie na duchową ofiarę? Jak to czynić? Oddawaj się Chrystusowi przez Maryję i codziennie rano wzbudzaj intencję zjednoczenia się z Panem Jezusem we wszystkich trudach oraz zmaganiach dla ratowania dusz na chwałę Trójcy Świętej i przyjmuj każdy trud, cierpienie i zadanie z miłością i pokorą.

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich,
o czym Ty wiesz, Panie. Ps 40, 9-10

Boże Ojcze, Maryja z radością pełniła Twoją wolę. My także pragniemy wypełniać wszystko, czego zapragniesz. Daj nam łaskę pełnego posłuszeństwa Twojej woli.
Maryjo, kochana Mamo Zbawiciela Świata, Twoje TAK było dla nas wielkim ratunkiem. Wyproś nam łaskę codziennego mówienia Bogu TAK.
Św. Józefie, dziękuję za Twoje TAK Bogu. Proszę wyproś mężczyznom i kobietom odwagę do pójścia całym sercem za Jezusem.

PS Idźmy dzisiaj wszyscy o godz. 17 do kościołów i powiedzmy TAK Bogu i Maryi. I szukajmy otwartych świątyń na całonocną adorację. Dzisiaj Polska może najjaśniej świecić na kuli ziemskiej.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz