Mój Brat i Przyjaciel

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: „Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Mt 12, 46-50

Wyobraź sobie, że jesteś pośród osób słuchających nauczania Jezusa… Nagle ktoś mówi, że Maryja chce porozmawiać ze swoim Synem… On odpowiada pytaniem: któż jest moją matką i braćmi?… Nagle wyciąga rękę pokazuje na Ciebie i mówi: oto mój brat/siostra/matka… Bo kto pełni wolę mojego Ojca ten należy do mojej rodziny… Pozostań chwilę w tym obrazie… Powtarzaj w sercu Jego słowa… Nasycaj swoją duszę tymi słowami… Jak się czujesz, gdy Jezus pokazuje na Ciebie i mówi, że jesteś moim bratem/siostrą?… Czy wierzysz w to?…
Możesz wyobrazić sobie także, że Jezus jest Twoim starszym, dobrym Bratem, który zawsze idzie przed Tobą, pokazuje drogę, chroni w chwilach niebezpieczeństw, zawsze wstawia się za Tobą, buduje waszą jedność wobec Ojca… Podziękuj Mu dzisiaj za to, że jest i chroni Cię…
Dziękuję Ci Panie za to, że mogę czuć się przy Tobie, jak przy najlepszym bracie, który zawsze mnie wspiera i jest moim najlepszym przyjacielem… Prowadź mnie, bym nigdy nie buntował się wobec Ciebie i mojego Ojca… Pragnę słuchać Jego woli i wypełniać ją… Bądź zawsze przy mnie…

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. J 14, 23

Dodaj komentarz