Nie zwlekaj, pójdź za Nim!

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do niech Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Mk 1, 14-18

Jezus wciąż mówi: bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! On także nieustannie zaprasza konkretne osoby do łowienia ludzi. Czy nie słyszałeś kiedyś Jego głosu: pójdź za Mną? On potrzebuje moich i Twoich ust, serca, zapału i codziennej gorliwości w głoszeniu Ewangelii (która nadal jest daleka dla zbyt wielu osób).

Nie bój się być narzędziem Bożym, poprzez które Jezus będzie czynił dobro. Dla Ciebie to będzie zaszczyt. Zobaczysz wiele pięknych znaków działania łaski. Proś Boga o odwagę pójścia za Jego głosem. Nie patrz na to, co oferuje świat. Wszystkie sztucznie napompowane oferty świata są niczym wobec piękna życia w przyjaźni z Jezusem i wypełniania Jego woli.

Panie Jezu, dziękuję Ci pokornie za zaproszenie mnie do wyłącznej służby Tobie. Proszę także, abym codziennie wiernie wypełniał Twoją wolę i głosił to, co Ty pragniesz przeze mnie głosić.

Maryjo, Matko kapłanów i wszystkich powołanych, proszę, wstawiaj się za mną, abym w mojej posłudze całym sercem spalał się dla Bożych spraw na chwałę Trójcy Świętej.

Dzisiejszy załącznik pomoże Ci pójść za Nim 😉

Dodaj komentarz