Zobowiązania chrzcielne

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Mk 1, 9-11

Dla wzmocnienia dzisiejszego przesłania przytoczę jeszcze jedno zdanie z pierwszego czytania:

Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Iz 55, 3a

Przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Popatrz na krótki opis chrztu Jezusa. Co dostrzegasz? Czy widzisz ukazanie się całej Trójcy Świętej? Przy każdym chrzcie dziecka JEST OBECNA TRÓJCA ŚWIĘTA! To niesamowicie ważny moment w życiu tego maleństwa, rodziców i chrzestnych. Zauważ także, że po zakończeniu chrztu wychwala się Trójcę Świętą w słowach: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Ale zanim nastąpi chrzest to pojawia się bardzo dużo ważnych treści, które warto teraz przypomnieć i pogłębić.

1) Na samym początku kapłan pyta, jakie imię wybrali rodzice dla dziecka. I tu pojawia się piękno tradycji wybierania imienia świętego, który przez całe życie będzie wstawiał się za dzieckiem. Niestety niektórzy wolą imię z serialu albo podobne do imion dzieci celebrytów, albo po prostu ma być modne. Smutne jest takie odchodzenie od tradycji…

2) Następnie ksiądz pyta, o co proszą rodzice dla dziecka. Słyszymy tu wyraźnie, że to rodzice pragną chrztu dziecka, a nie Kościół chrzci kogoś na siłę.

3) Po czym kapłan uświadamia rodziców, że przyjmują na siebie OBOWIĄZEK WYHOWANIA dziecka w wierze, aby zachowywało przykazania, miłowało Boga i ludzi. Tutaj aż przeraża lekkie podejście wielu rodziców do wychowania w duchu chrześcijańskim. Trzeba także przypomnieć, że WYCHOWYWANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM DAWANIE PRZYKŁADU, a nie tylko karmienie, ubieranie dzieci i wpajanie zasad.

4) Pada także pytanie do chrzestnych, czy są gotowi pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu ich obowiązku. Pięknie wszyscy odpowiadają, że są gotowi. Ilu jednak skupia się więcej na prezentach niż na przykładzie życia chrześcijańskiego i rozmowie o nim z chrześniakiem?

5) Później kapłan prosi, aby rodzice pomagali dziecku zachowywać Boże życie od skażenia grzechem i umożliwiali mu USTAWICZNY ROZWÓJ. I tutaj nie tylko chodzi o rozwój intelektualny, ale przede wszystkim duchowy, a więc życie sakramentalne, katechizacja i tworzenie atmosfery kościoła domowego, modlitwy itd.

6) Następnie jest moment wyrzekania się szatana, grzechu i WSZYSTKIEGO, CO DO NIEGO PROWADZI. A tak wiele osób dzisiaj JEDNO MÓWI A DRUGIE ROBI!

7) Później wyznajemy wiarę w: Boga WSZECHMOGĄCEGO (należy więc skończyć z tekstami typu: ten to się nie zmieni, to niemożliwe itd.), Jezusa, Ducha Świętego, KOŚCIÓŁ POWSZECHNY (tutaj też czas skończyć z tekstami: wierze w Boga, ale nie w Kościół!), Świętych, odpuszczenie grzechów…

8) Po czym słyszymy piękne słowa, że TAKA JEST NASZA WIARA, KTÓREJ WYZNAWANIE JEST NASZĄ CHLUBĄ!!! Nie wstydźmy się więc piękna naszej wiary!

9) Po chrzcie i uwielbieniu Trójcy Świętej następuje namaszczenie krzyżmem zbawienia, aby dziecko wytrwało w jedności z Chrystusem. Przypomnij sobie tę prawdę i wracaj szybko do tej jedności, jeśli oddaliłeś się.

10) Podczas otrzymania białej szaty przez dziecko, słyszymy, że bliscy mają SŁOWEM I PRZYKŁADEM pomagać zachowywać ochrzczonemu godność dziecka Bożego.

11) Gdy zapala się świecę od Paschału, słyszymy słowa: Podtrzymywanie tego światła POWIERZA SIĘ WAM RODZICE I CHRZESTNI, aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa (I NIE WRZUCONE W CIEMNOŚCI PRZEZ ZGORSZENIA I ŻYCIE W CIEMNOŚCI DUCHOWEJ RODZICÓW) postępowały zawsze jak DZIECI ŚWIATŁOŚCI i w swoim czasie wyszły na spotkanie przychodzącego Pana razem ze świętymi.

12) Natomiast podczas błogosławieństwa jest zwrócenie uwagi na to, że mama powinna dziękować Bogu za dar potomstwa i prosić o radość serca z miłości dziecka oraz jego rozwoju i ŚWIĘTEGO ŻYCIA. Oczywiście najpierw trzeba dać przykład takiego życia!
Przy błogosławieństwie ojca jest przypomnienie, że Bóg jest wzorem ojcostwa i pragnie towarzyszyć łaską, aby ojciec ziemski trwał w łasce i dawał przykład, a tym samym doprowadził dziecko do dojrzałego życia.

Gdyby ktoś myślał, że to wszystko jest za trudne, to przytoczę jeszcze fragment z czytanego dzisiaj listu świętego Jana:

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. 1 J 5, 2-3

Trójco Święta, dziękuję Ci dzisiaj za mój chrzest święty. Dziękuję Ci za wiarę rodziców, chrzestnych, dziadków, kapłanów i wszystkich, którzy towarzyszyli mi i towarzyszą w duchowym wzrastaniu. Bądź uwielbiony Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty w całym moim życiu.

Maryjo, kochana Mamo, proszę, zanieść moje uwielbienie przed oblicze Trójcy Świętej.

Dodaj komentarz