Nie zniechęcaj się przeciwnościami

A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha! Mt 11, 12-15

Czytając przypis wyjaśniający ludzi gwałtownych, można zauważyć kilka tłumaczeń. Jedno z nich mówi o osobach zdolnych do większych wyrzeczeń. Inne natomiast wskazuje na wielkie przeciwności ze strony sił wrogich Panu Bogu i Jego wyznawcom, którzy silnie zmagają się z wszystkimi trudami i przeszkodami. Jednak Ci, którzy wytrwają w dobru do końca będą zbawieni.

Czy należysz do ludzi gwałtownych, którzy nie zniechęcają się wszelkimi atakami ze strony wroga? Czy potrafisz ze swojej strony dać jeszcze więcej miłości i ofiary dla Pana Boga? Czy jesteś prawdziwie zaprawiony w postach i wyrzeczeniach (jak np. św. Jan Chrzciciel)? Czasy nigdy nie były i nie będą lekkie dla osób starających się iść za Jezusem. Aby mieć siłę do dawania świadectwa i upominania braci, potrzeba wielkiej wewnętrznej miłości do Boga i bliźnich. Proś o taką miłość.

Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą». Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – mówi Pan – odkupicielem twoim – Święty Izraela. Nędzni i biedni szukają wody, a jej nie ma! Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela.

Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. Ażeby zobaczyli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał. Iz 41, 13-14. 17-20

Powyższy fragment przypomniał mi dokument o życiowym dorobku słynnego fotografa Sebastião Salgado. Ten niezwykle uzdolniony artysta jeździł z aparatem w najbardziej niebezpieczne miejsca na świecie. Zobaczył, co człowiek potrafi zrobić człowiekowi. W pewnym momencie stracił całkowicie nadzieję. Przeżywał wielkie załamanie. Wrócił w rodzinne strony i zaczął sadzić drzewa, krzewy i wszelkie rośliny na wysuszonej, rodzinnej farmie. Po latach zobaczył, jak sucha ziemia stała się pełna życia i zieleni. To odbudowało także jego zdrowie psychiczne i duchowe. Znów odzyskał nadzieję. Bóg naprawdę potrafi zmienić najbardziej wyschniętą ziemię i ludzkie serce.

Panie Jezu, Twoja miłość odnawia mnie każdego dnia. Nawet gdy jestem spękaną zeschłą ziemią, to dzięki Tobie znów jest we mnie życie, chęci i siły do dawania siebie. Chwała Tobie Panie.

Dodaj komentarz