Nadzieja jest dla każdego

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich,
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka. Ps 34, 6-7. 18-19. 23

Zbliża się czas świąt. Coroczne upamiętnienie momentu wcielenia Syna Bożego jest dla wielu osób okazją do głębokiego nawrócenia. To w tych dniach człowiek wydobywa z siebie całą wiarę i nadzieję na lepsze jutro. Spróbuj wejść w rolę dzisiejszego Psalmisty, który wychwala potęgę i miłosierdzie Boga. On naprawdę wierzy, że jest nadzieja dla każdego skruszonego grzesznika. Tę myśl zdaje się potwierdzać nawet sam Jezus w dzisiejszej Ewangelii:

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Mt 21, 31b

Chrystus wierzy w każdego człowieka do końca. On pragnie mojego i Twojego opamiętania się. Postanów sobie już dziś, że Twoja tegoroczna, świąteczna spowiedź będzie przełomowa. Idź do Pana ze skruchą i wylej przed Nim całe swoje serce. W głębi duszy podejmij decyzję oderwania się od swoich grzechów. Zanurz je w otchłani miłosierdzia. Uwierz w łaskę przebaczenia. Sam daruj wszystkim prześladowcom. Jeśli tego dokonasz, a wierzę, że tak, to Twoje serce dotknie nieba już dzisiaj.
Panie, dziękuję za to, że mnie wielkiego grzesznika cały czas wydobywasz na powierzchnię i pozwalasz żyć dla Twojej chwały. Proszę Cię dzisiaj za wszystkimi osobami, które jeszcze nie dowierzają w Twoje miłosierdzie. Postaw na ich drodze ludzi prawdziwej wiary!
Dzisiaj polecam mocne świadectwo!

Dodaj komentarz