Prawdziwy obraz Boga

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca. Ps 103, 8. 10

Spróbuj wyobrazić sobie dzisiaj obraz Boga, który przedstawia psalmista… Zwróć uwagę na Jego miłosierdzie, łaskawość i cierpliwość… Z pewnością dzięki tym przymiotom jeszcze nie otrzymałeś wyroku potępienia… Podziękuj dzisiaj za to, że Bóg jest cierpliwy wobec Ciebie i wciąż wierzy w Twoje głębsze nawrócenie i przynoszenie większych owoców…

Spróbuj też poprosić Boga o cierpliwość względem ludzi, którzy wciąż ćwiczą Cię w tej cnocie… Pan chce uzdolnić Twoje serce do takiej miłości, jaką On sam obdarza ludzi… Gdy dopada Cię nawet słuszna złość na drugiego człowieka – przypominaj sobie często, jaki jest Bóg względem Ciebie… Ty natomiast nie bądź sędzią, ponieważ to nie jest w ogóle Twoja rola… Znaj swoją biedę i dziękuj za każdy dzień, który masz w darze…
Prorok Izajasz jeszcze bardziej ubogaca obraz Boga i Jego miłość do człowieka:

Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Iz 40, 28-31

Oddaj dzisiaj Panu chwałę za to, że jako Bóg wieczny, mądry, miłosierny, łaskawy i cierpliwy wciąż pochyla się nad Tobą i prowadzi Cię do swojego Królestwa…

Dziękuję ci Panie za Twoją dobroć, dla której brakuje mi słów… Po prostu DZIĘKUJĘ I KOCHAM CIĘ…

Dodaj komentarz