Nie bój się krzyża

Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Łk 9, 23

Zakładam, że chcesz iść do nieba. Mam nadzieję, że idziesz tam ze swoim krzyżem. Nie ma życia bez bólu, cierpienia, wyrzeczeń i codziennych zmagań ze swoją słabą naturą. Jaką przyjmujesz postawę wobec przeciwności? Czy próbujesz prześlizgnąć się przez to życie bez większych problemów? Czy potrafisz w każdym doświadczeniu złączyć się z cierpiącym Chrystusem? Czas Wielkiego Postu jest okresem walki człowieka z samym sobą. Nie bój się zajrzeć w głąb swojej duszy. Jeśli zobaczysz wszystkie grzechy, którymi diabeł osłabia Twoje serce, to będziesz mógł podjąć konkretną walkę. Może znajdziesz w sobie mnóstwo gniewu, lenistwa, pychy, nieumiarkowania itp. Błagaj Boga o oczyszczenie serca i umysłu. Pozwól swojej duszy znów przylgnąć do Zbawiciela. To jedyna droga do Twojego szczęścia. Oczywiście jesteś wolny i możesz wybrać drugą drogę;

Mojżesz powiedział do ludu: «Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Pwt 30, 15-18

Obyś nie wybrał drogi potępienia. Piszę te słowa, aby przekazać Ci oczywistą oczywistość; Droga z Jezusem jest jedynym właściwym wyborem dla człowieka. To prawda, że na niej są nie tylko wewnętrzne uniesienia i radości, ale jest także wiele doświadczeń i upokorzeń. Mimo to – nie ma lepszej drogi.

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Ps 1, 1-4

Życzę Ci dobrego wyboru i wiernego trwania przy Panu. Choćby Twój krzyż był prawie tak ciężki jak Jezusa, to wiedz, że w jedności z Bogiem Ojcem możesz wszystko.

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego. Pwt 30, 19b-20a

Panie, dziękuję Ci za mój codzienny krzyż, który mogę nieść z miłości do Ciebie i ludzi.
Dzisiejsze załączniki dodadzą Ci dużo siły:

oraz

oraz

Dodaj komentarz