Podejmij wyzwanie

Tak mówi Pan: «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Jl 2, 12-13

Z czym kojarzy Ci się Wielki Post? Jakie wyzwanie chcesz podjąć tym razem? Czy w ogóle wierzysz, że możesz zbliżyć się do Boga poprzez te kilka tygodni? Stań w prawdzie o sobie. Posyp dzisiaj głowę popiołem. Bądź nagi przed Stwórcą. Przyznaj się do całego zła, które wyrządziłeś Bogu. On chce przyjąć Twoje skruszone serce. Wpadnij w Jego ramiona. Pomódl się poniższymi słowami:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ps 51, 2-6. 12-14. 17

Po czym podejmij konkretną pokutę. Przylgnij całym sercem do Boga i nie bój się mniejszych i większych ofiar dla Jego chwały. Przestań być letnim katolikiem, które ślizga się nawet w Wielkim Poście. Uważaj także na pokusę obnoszenia się z wyrzeczeniami przed ludźmi;

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Mt 6, 1

Czyń wszystko w skrytości serca, na które patrzy Twój Ojciec Niebieski. Proś o Ducha Świętego, który ma moc uzdolnić Cię do podjęcia i wypełnienia postanowień. Oddaj ten czas Panu i bądź spokojny o każdy dzień. Wielki Post to wspaniała przygoda jednoczenia się z Jezusem Chrystusem.
Panie, dziękuję Ci za ten święty czas. Pozwól mi zbliżyć się do Ciebie.

oraz

Dodaj komentarz