Najpewniejsza droga do nieba

Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Mt 10, 14-15

Nie chcę dzisiaj straszyć, ale czuję, że to słowo może poruszyć sercami wielu ludzi… Wyobraź sobie Jezusa posyłającego apostołów… Mówi, żeby głosili Jego Królestwo, uzdrawiali i we wszystkim Mu ufali… Mają nocować u osób godnych i przekazywać im pokój Chrystusa… Na koniec daje to małe dopowiedzenie o ludziach, którzy nie będą chcieli słuchać ich… Wiadomo, że następcami apostołów są biskupi, którzy mają pełnię sakramentu święceń… Jak wygląda dzisiaj słuchanie Episkopatu?… Czy należysz do tych, którym na sądzie będzie ciężej niż ziemi sodomskiej i gomorejskiej?… Czy w ogóle szukasz głosu biskupów?… Czy prosisz Boga o łaskę posłuszeństwa wobec nich?… Czy starasz się przyjąć sercem i rozumem to co mówią o sprawach wiary i moralności?…
Natomiast jeżeli uważasz, że jesteś od nich mądrzejszy w tym, co czynić, a czego unikać, aby dojść do nieba oraz w kogo wierzyć, to jesteś bardzo blisko wykluczenia się z kościoła… A dzień sądu, który może odbyć się w każdej chwili – będzie dla Ciebie pierwszym dniem wiecznego cierpienia…
Dziękuję Ci dzisiaj Panie za łaskę posłuszeństwa wobec Kościoła i Jego pasterzy, którym dałeś mandat nieomylności w sprawach wiary i moralności… Dzięki nim mogę pewnie kroczyć do Ciebie i być spokojny o swoją przyszłość… Dziękuję za pokój serca, który dajesz mi w Kościele, w Jego sakramentach i pewnej nauce!

Dodaj komentarz