Jaka modlitwa jest miła Bogu?

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień». Mt 6, 7-15

Wyobraź sobie Jezusa, który uczy swoich uczniów modlitwy Ojcze nasz. Pierwszy Nauczyciel dokonuje zmiany akcentu w postawie modlitwy. On prosi uczniów, aby poprzez wielomóstwo w relacji z Bogiem nie myśleli o sobie, lecz o Stwórcy i Jego odwiecznej woli. Popatrz jeszcze raz na każde zdanie z modlitwy, którą codziennie odmawiasz. Zauważ, że prosisz w niej dla siebie jedynie o konieczny pokarm do życia. Poza tym prosisz o uświęcenie imienia Bożego, przyjście Królestwa Niebieskiego, pełnienie woli Bożej, przebaczenie win i ochronę przed szatanem. Wypowiadaj te słowa codziennie w wielką czcią i miłością do Stwórcy. To jest wolą samego Boga. Przy tym pamiętaj o tym, że Bóg zna Twoje potrzeby i niedostatki i da Ci potrzebne siły oraz dobrych ludzi do zaspokojenia Twoich podstawowych potrzeb. Nie zagaduj Boga, jakby On nie wiedział nic o Tobie. Po prostu zaufaj Mu.

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu. Ps 34, 7. 16. 18-19

Panie, z jednej strony jestem takim biedaczkiem, który polega tylko na Tobie. Z drugiej strony wiem, że Ty ubogacasz mnie wewnętrznie i sprawiasz, że nie potrzebuję nic więcej. Dziękuję za to, że troszczysz się o mnie każdego dnia.

oraz

oraz

Dodaj komentarz