Kto stoi za podziałami?

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; „i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy”. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Mt 10, 34-39

Jak odbierasz powyższe słowa Jezusa? Czy pasują one do obrazu Boga pełnego miłości i miłosierdzia? Oczywiście Chrystus pragnie naszego wewnętrznego pokoju i jest w stanie go dać. Ten sam pokój może wywoływać u innych sprzeciw. Dzieje się tak dlatego, że prawdziwy uczeń Jezusa jest stanowczy i sumienny w swoich decyzjach i podejmowanych dziełach. To okazuje się niemałym wyrzutem sumienia dla osób, które żyją powierzchownie. Stąd mogą brać się kłótnie i spory. Bóg nie pragnie podziału ludzi. On oferuje najlepszy plan na moje i Twoje życie. Mimo to wielu ludzi nie ma takiej odwagi, aby iść tą drogą. Łatwiej jest dla nich podważać autorytet papieża, Kościoła, a nawet samego Boga, aby usprawiedliwić swoje grzeszne i pogubione życie. Jeśli spotykasz takie osoby i doświadczasz od nich różnych ataków, to nie odpowiadaj złem za zło. Nie musisz wewnętrznie zgadzać się z ich postawami, ale przynajmniej szanuj ich jako ludzi, za których Jezus także oddał swoje życie i pragnie ich zbawienia. Wierz głęboko, że przyjdzie czas ich nawrócenia. Może to dokona się poprzez Twoją postawę miłości i miłosierdzia względem tych ludzi. Taktyką złego jest często prowokacja, aby wydobywać z nas najgorsze emocje i prowadzić do podziałów. To dzieje się w rodzinach, szkołach, środowiskach pracy i w ogóle wszędzie. Kto podjudza, ten zdradza swoje wnętrze. Nie idź za taką osobą. Bądź człowiekiem pokoju, który żyje w prawdzie i zajmuje zdecydowane stanowisko po stronie Boga, wiary i Kościoła. Nie lękaj się takiej postawy. Pamiętaj, że stoi za Tobą Stwórca nieba i ziemi;

Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników,
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię. Ps 124, 7-8

Panie, jednocz nasz rodziny, środowiska pracy i Ojczyznę. Daj nam łaskę powrotu do Ciebie – jedynego pewnego fundamentu.

oraz

Dodaj komentarz