Króluj Panie

Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: „Obracajcie nimi, aż wrócę”. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”. (…) Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Łk 19, 12-14. 27

Wiem, kto dał mi życie. Wiem, gdzie zmierzam. Wiem, kto jest moim Panem i Królem. Nie chcę nigdy zrobić cokolwiek przeciw Niemu. Błagam Boga, abym nigdy nie uległ jakiemuś demonowi buntu, który może szeptać: nie służ, nie pozwól, aby On królował nad Tobą. I nie mam takiego przekonania ze strachu przed ścięciem głowy. Po prostu uwierzyłem Miłości, którą Bóg objawił mi w Jezusie Chrystusie. I dla tej Miłości pragnę żyć. Wcielona Miłości króluj w moim słabym, nędznym sercu…

Cztery Istoty żyjące – a każda z nich ma po sześć skrzydeł – dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i bez wytchnienia mówią dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi. A ilekroć Istoty żyjące oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, Żyjącemu na wieki wieków, upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddają pokłon Żyjącemu na wieki wieków, i rzucają przed tron wieńce swe, mówiąc: «Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone». Ap 4, 8-11

Niech moje i Twoje serce już tu na ziemi stale śpiewa: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg WSZECHMOGĄCY… Godzien jesteś odebrać całą chwałę…

Wszystko, co żyje,
niechaj chwali Pana. Ps 150, 6

Królu mój i Panie, cały pragnę być dla Ciebie. Prowadź według Twojej woli. Niech każdym moim oddechu, biciu serca, czynie, postawie będzie uwielbione Twoje święte imię.

Maryjo, Mamo, przez którą przyszedł najprawdziwszy Król, proszę, pomóż mi stale oddawać chwałę Twemu Synowi w najgłębszej pokorze.

Dodaj komentarz