Rozpoznaj czas nawiedzenia

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia». Łk 19, 41-44

Czy rozpoznałeś już czas twojego nawiedzenia? Czy poznałeś już, co służy pokojowi? Ile razy już Jezus zapłakał nad Twoim i moim zatwardziałym sercem, które nie rozpoznało Go w konkretnej sytuacji? Ileż razy diabeł z całą swoją świtą burzył świątynie ludzkich serc?

Panie Jezu, Królu pokoju, otwórz nasze oczy, aby prawdziwie rozpoznawać Cię każdego dnia w modlitwie, Eucharystii, człowieku i wielu drobnych znakach. Pomóż nam budować świątynie serca i strzeż nas przed nieprzyjaciółmi, którzy oblegają, ściskają i chcą burzyć. Spraw, abyśmy byli ludźmi miłości i pokoju.

A kiedy wziął księgę, cztery Istoty żyjące i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi». Ap 5, 8-10

Panie Jezu, nabyłeś mnie Twoją świętą krwią. Jestem cały dla Ciebie. Czyń ze mną, co zechcesz.

Maryjo, oddaję Ci świątynię mojego serca. Proszę wychowuj mnie i oddawaj stale swemu Synowi na Jego chwałę.

Polecam także ważny załącznik:

Dodaj komentarz