Każdy dzień może być dobry

Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: «Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty» 1 P 1, 14-16

Wewnętrzne bycie małym i posłusznym dzieckiem jest kluczem do świętości. Bóg ma słabość do ludzi prostego serca;

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Por. Mt 11, 25

Mając takie wewnętrzne usposobienie doświadcza się niezwykłej łaskawości Boga… On troszczy się o swoje dzieci… Daje im wszystko, co jest potrzebne do życia… Wystarczy po prostu oddać Mu wszystko i żyć według Jego woli… Tak też uczynili Apostołowie:

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi». Mk 10, 28-31

Odkąd 12 lat temu oddałem Panu wszystko – otrzymuję stokroć więcej: życzliwych domów, braci, sióstr, matek i dzieci… Bóg troszczy się o mnie bardziej niż mogłem sobie wyobrazić…
Wczoraj miałem łaskę porozmawiać z bardzo cierpiącą, poranioną, bezdomną kobietą… Samo patrzenie na nią przenikało mnie bólem… Powiedziała mi, że pomimo tego jak traktują ją ludzie – pamięta o modlitwie… Niestety nie ma siły pójść do spowiedzi i na Msze świętą… Jest zbyt mocno poraniona przez ludzi, którzy traktują ją jak śmiecia… Zdarzają się ludzie, którzy ją biją i poniżają… Jest do tego przyzwyczajona, ponieważ 13 lat była bita przez męża… Pytam ją, czy nie jest zła na Boga?… Odpowiada, że Bóg jest dobry i kocha każdego… Po raz kolejny widzę, że tacy ludzie będą w niebie przed nami…
Panie, opiekuj się Panią Beatą… Poślij do niej ludzi, którzy każdego dnia będą z nią rozmawiali i odbudowywali jej godność, aby zechciała dać sobie pomóc… Troszcz się o nią i o tych wszystkich, którzy zatracają swoje człowieczeństwo poprzez poniżanie innych…

Dodaj komentarz