Jeden za wszystkich

Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród».

Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród». Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. J 11, 45-53

Moc, która wychodziła od Jezusa była tak potężna, że u jednych wywoływała zachwyt i zbliżała do wiary, a innych przerażała i budziła coraz większe obawy o większe prześladowania przez Rzymian. W takiej sytuacji Kajfasz niezbyt świadomie wypowiada proroctwo o śmierci Jezusa za wszystkich ludzi.

Popatrz dzisiaj na mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa tak, jak na dzieło zbawienia, które dokonało się między innymi dla Ciebie. Przestań na chwilę myśleć o tym, że Bóg uczynił to dla wszystkich ludzi. Zobacz cały ból Jezusa. Obserwuj Jego ciężki oddech podczas konania i usłysz swoje imię, po którym On wypowiada słowa: KOCHAM CIĘ… Poproś o łaskę jak najgłębszego zrozumienia tego, że Jezus oddał życie dla Ciebie, abyś kochał Go i budował jedność między braćmi i siostrami, za których On również oddał życie.

Popatrz także z perspektywy Jezusa na siebie i tych, z którymi masz mniejsze lub większe konflikty. Usłysz myśli Chrystusa, który z czułością i smutkiem patrzy na Was i chce wołać: DZIECI, PRZYJACIELE, NIE NISZCZCIE SIEBIE NAWZAJEM. POPATRZCIE NA MNIE. POJEDNAJCIE SIĘ. ODRZUĆCIE GRZECH, NIENAWIŚĆ I WSZELKIE SPORY. BUDUJCIE JEDNOŚĆ.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Ez 18, 31ac

Poproś Jezusa dzisiaj o nowe serce i nowego ducha. Zacznij ten Wielki Tydzień z głębokim spojrzeniem na krzyż i Bożą miłość względem Ciebie. Zapragnij kochać Boga i ludzi całym sercem i całą duszą. Ty naprawdę jesteś stworzony do takiej miłości!

Panie Jezu, dziękuję za to, że umarłeś za mnie i cały czas walczysz o moje serce. Wybieram Ciebie po raz kolejny jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela i pragnę żyć dla Ciebie i pomagać Ci budować Twoje Królestwo już tu na ziemi, aby ludzie jednoczyli się w Twoje imię.

Ufam, że dzisiejsze załączniki pobudzą Twoje serce do szczerej modlitwy:

oraz

oraz

Dodaj komentarz