Jak ratować zagubionych?

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca». Łk 15, 1-6. 10

Celnicy i grzesznicy przybliżają się do Jezusa, aby Go słuchać. Ależ radość musiała przepełniać serce Chrystusa, gdy widział biednych, pogubionych ludzi, którzy zapragnęli słuchać prawdy i żyć w Bożym świetle. Po to wychodził Jezus do ludzi, aby odnajdywać zagubione owce i przyprowadzać je do Ojca.

Jak ja i Ty możemy dzisiaj pomóc w odnajdywaniu zagubionych owiec? Przede wszystkim potrzeba samemu dać się odnaleźć, przylgnąć całym sercem do Boga i słuchać Jego natchnień w codzienności. Żyjąc w Jego świetle nie będzie trzeba daleko szukać zagubionych owiec. Nagle dostrzeżemy, że one są w rodzinie, wspólnocie, pracy, klasie, sąsiedztwie. Gdy dostrzeżemy zbolałe serca, które odeszły od jedności z Jezusem, nie bójmy się zaprosić ich na nowo do żywej relacji z Bogiem. Opowiedzmy o Jego miłosierdziu i szeroko otwartych ramionach.

Pamiętaj także, aby pomodlić się za każdą osobę, którą będziesz pragnął przyprowadzić do Jezusa. Jeśli nawet zabraknie Ci odwagi do głoszenia Ewangelii, to Twoja modlitwa, posty i ofiary mogą być o wiele skuteczniejsze niż mowa. Nigdy nie rezygnuj z takiego cichego, wewnętrznego ratowania zagubionych owiec. Jeśli taka będzie wola Boża, to przyjdzie także czas na odważne ewangelizowanie na zewnątrz.

I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Flp 3, 8a

Najwyższa wartość poznania Chrystusa Jezusa – to JEST WARTOŚĆ. Biedni są ludzie, którzy skupiają się na innych ,,wartościach”. Opowiadaj innym o Twojej największej wartości.

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem,
niech się weseli serce szukających Pana. Ps 105, 2-3

Panie Jezu, Ty jesteś dla mnie wszystkim! Jak św. Paweł wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Ciebie, MOJEGO PANA!

Maryjo, kochana Mamo, prowadź mnie, abym jak najwięcej owiec przyprowadził do Ciebie i Twojego Syna.

Dodaj komentarz