Jak przebaczyć?

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Mt 6, 14-15

Na początku Wielkiego Postu z pewnością usłyszałeś słowa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czy wierzysz w powyższe dwa zdania z dzisiejszej Ewangelii? Czy one mobilizują Cię do pełnego przebaczenia tym, którzy zadali Ci największe rany? Może teraz jest właśnie ten moment, aby na modlitwie oddać Bogu wszystkich ludzi i sytuacje, o których tak bardzo chcesz zapomnieć i poczuć prawdziwą ulgę. Uczyń to z miłości do Jezusa i mocą Jego miłości. Powiedz:

Jezu dla Ciebie przebaczam sobie, tacie, mamie, rodzeństwu, nauczycielom… i tej osobie, która zraniła mnie najbardziej. Ty przebaczałeś mi tyle razy i zawsze przyjmowałeś mnie z otwartymi ramionami w konfesjonale. Dzisiaj pragnę doznać łaski uwolnienia od braku przebaczenia, którym zostałem zaatakowany przez Szatana. Panie oddaję się w pełni Tobie i ufam, że zabliźnisz wszystkie moje rany mocą swojej miłości. Duchu Święty, wypełnij mnie Twoją mocą, abym kochał prawdziwie swoich przyjaciół i nieprzyjaciół. Prowadź mnie każdego dnia według Bożego planu.

Po takiej spontanicznej modlitwie wróć do Słowa Bożego:

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu. Ps 34, 6-7. 18-19

Spójrz sercem na Jezusa. Zatop się w Jego miłosiernych spojrzeniu. Przylgnij do Niego całą swoją osobą. Podziękuj Mu za powyższą modlitwę. Tu i teraz możesz doznać wielkiej miłości. Dopełnij to spotkanie idąc do sakramentu pokuty i pojednania.

Tak mówi Pan Bóg: «Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa». Iz 55, 10-11

Dzisiejsza liturgia słowa ma moc. Nawet jeśli nie poczujesz siły do przebaczenia, to te kilka zdań będą pracowały w Twoim sercu i z czasem wydadzą piękny owoc. Gratuluję Ci, że czytając ten wpis – doszedłeś do tych słów. To był dobry wybór. Teraz pozwól Bogu działać i otwieraj się stale na Jego łaskę. W ciągu dnia przypominaj sobie te słowa.

Panie Jezu, dzięki Twojej łasce niestrudzonego przebaczania mi, nie żywię do nikogo nienawiści i jestem wolny od braku przebaczenia. Wszystkich, którzy zranili mnie oddaję Tobie i ufam, że doprowadzisz ich do zbawienia, abym mógł kiedyś razem z nimi uwielbiać Ciebie na wieki.

Dzisiejsze załączniki mogą sprawić, że z Twoich oczu popłynie nie jedna łza…

oraz

Dodaj komentarz