Jak pojednać rodzinę?

Bracia Józefa, zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli: «Być może, Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy!» Toteż kazali powiedzieć Józefowi: «Ojciec twój przed śmiercią polecił: Powiedzcie Józefowi tak: Racz przebaczyć swym braciom ich postępek i przewinienie, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga twojego ojca!» Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. Wtedy bracia sami już poszli do Józefa i upadłszy przed nim, rzekli: «Jesteśmy twoimi niewolnikami». Lecz Józef powiedział do nich: «Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci wasze». I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. Rdz 50, 15-21

Wyobraź sobie Józefa, która ma w pamięci odrzucenie i sprzedanie w niewolę przez swoich braci. Teraz, gdy rolę odwracają się i jego najbliższa rodzina liczy na łaskawość i przebaczenie – on nie ma w sobie ducha zemsty, lecz wybaczenia. Józef ponadto odczytuje to ciężkie doświadczenie jako Bożą opatrzność dla Narodu Wybranego. Tym samym widzi siebie w roli ofiary, dzięki której rodzina mogła przeżyć najtrudniejsze lata. Ciekawym wątkiem jest lęk braci Józefa, którzy myślą, że ich brat zemści się po śmierci ojca. Tak jakby miał dla nich litość tylko ze względu na ojca. Dlatego ze strachu posuwają się do kłamstwa. Mówią nawet, że są niewolnikami Józefa. Zdają się całkowicie na jego łaskę. Ten natomiast po raz kolejny pokazuje swoją wielkoduszność.
Ten wątek może pomóc Ci doprowadzić do pojednania w najbardziej podzielonej rodzinie. Może Bóg wzywa Cię dzisiaj do takiego uzdrowienia. Jeśli jesteś takim Józefem, którego ktoś sprzedawał, wydawał, oceniał, obmawiał i wyrzekał się Ciebie wiele razy, to poproś Boga o łaskę wielkodusznego przebaczenia. Wszyscy, którzy Ci zawinili mogą być w niewoli Twojego braku przebaczenia. Tym samym i Ty możesz wpaść w taką pułapkę. Nie szukaj wielu odpowiedzi na to, dlaczego w Twojej rodzinie stało się tak, a nie inaczej. Pytaj raczej, w jaki sposób skleić tę rodzinę, aby móc znowu normalnie rozmawiać i darzyć się życzliwości. Pamiętaj, że dla Chrystusa, który umarł za Ciebie i każdego grzesznika to sprawa priorytetowa. Jeśli chcesz mieć udział w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, a tym samym przebaczeniu, to i Ty musisz przebaczyć (choćby tylko z miłości do Jezusa i mocą Jego miłości). W końcu Bóg przebaczał Ci już setki razy. Zrób to dla Niego. Wypuść z niewoli braku przebaczenia wszystkich, których tam wepchnąłeś za wyrządzenie Ci krzywdy.
Panie, dziękuję za to, że moje serce stale uzdalniasz do przebaczenia. Proszę Cię o pojednanie w każdej rodzinie. Niech wszyscy ludzie przejrzą na oczy i zobaczą to, co Ty wybaczasz każdemu z osobna. Daj im wiarę w to, że z miłości do Ciebie da się przebaczyć wszystko.
Do przebaczenia polecam następującą modlitwę: http://www.ozarow.cpps.pl/dokumenty/modlitwa-przebaczenia-degrandis.pdf
Dzisiejsze załączniki pomogą Ci prawdziwie przebaczyć:

oraz

Dodaj komentarz