Bilet do nieba

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Mt 25, 34-36

Wyobraź sobie, że stajesz na Sądzie Ostatecznym i słyszysz powyższe słowa. Jezus pokazuje Ci wszystkie sytuację, w których był w osobach głodnych, spragnionych, przybyszach, nagich, chorych i uwięzionych. Ty natomiast miałeś w sobie tyle miłości, że potrafiłeś ich nakarmić, ugasić pragnienie, przyjąć, przyodziać, odwiedzić i pocieszyć. Doznałeś już za życia łaski rozumienia, na czym polega prawdziwa miłość do Boga i człowieka. Myślę, że ta scena powinna być Twoim największym marzeniem, które możesz zacząć realizować już teraz.

Postaraj się rozglądać dzisiaj wokół siebie. Szukaj okazji do czynienia miłosierdzia. Uwierz mi, że znajdą się przy Tobie ludzie, którzy są bardzo spragnieni Twojej miłości, dobroci i choćby najmniejszego gestu życzliwości. Przestań patrzeć egoistycznie na swoje pragnienia, które zasłaniają Ci pole widzenia tych, którzy są bardziej potrzebujący niż Ty. Proś Ducha Świętego o konkretne natchnienia do dzielenia się miłością. Nagle może okazać się, że obok Ciebie żyją fantastyczni ludzie, którzy potrzebują zapalenia poprzez Twój uśmiech i jakieś zainteresowanie. W ten sposób zbudujesz wiele pozytywnych relacji, za którymi sam pewnie tęsknisz.

Całą paletę rad na Wielki Post można przeczytać także w dzisiejszym czytaniu z Księgi Kapłańskiej:

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!

Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względu dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!» Kpł 19, 1-2. 11-18

Być świętym tak, jak Bóg – to jest dopiero wyzwanie. Czy ono jest osiągalne? Św. Paweł pisał: ,,Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”. Gdy zaprosisz na serio Jezusa do swojego serca i uwierzysz, że On jest w Tobie, to zaczniesz przekraczać granicę przeciętności i podążysz ku świętości.

Panie Jezu, z Tobą mogę prawdziwie kochać wszystkich ludzi i czynić wiele dobra. Bądź w moim sercu i prowadź mnie do świętości.

Dzisiejsze załączniki w prosty sposób zachęcą Cię do czynienia dobra:

oraz

Dodaj komentarz