Jak naprawić relacje?

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. Mt 5, 23-25a

Problem relacji jest jednym z najcięższych krzyży, jakie niesie współczesny człowiek. Pomyśl dzisiaj o swoich wrogach, którzy zadali Ci największe rany w całym Twoim życiu. Zobacz swój krzyż poranionych relacji. Wyobraź sobie Jezusa, który niesie z Tobą ten ciężar. Popatrz, z jaką miłością On patrzy na Twoim przeciwników. Poproś o dar pełnego przebaczenia sercem. Stań w prawdzie o sobie. Może nie byłeś winny danej sytuacji, ale wobec Boga zawiniłeś tysiąckroć więcej. On zawsze był i jest gotów dać Ci łaskę przebaczenia. Ty uczyń podobnie. Nie bądź niewdzięcznym dłużnikiem, który sam bierze dar przebaczenia i nie chce dzielić się nim z innymi. Jeśli trzymają Cię w sercu słowa: ,,mnie nie można było tak potraktować” lub ,,ja na to nie zasłużyłem”, to przypomnij sobie, jak potraktowano Jezusa, który był niewinnym barankiem. Jeśli Jego tak skatowali grzeszni ludzie, to każdego mogą zranić podobnie. Trzeba dodać, że za tymi ranami stoi zawsze diabeł, który posługuje się słabą naturą człowieka.
Przebacz dzisiaj z całego serca. Niech to będzie pierwszy krok ku naprawieniu Twoich najcięższych relacji. Módl się za swoich wrogów. Obdarzaj ich uśmiechem i życzliwością. Prędzej, czy później Twoja miłość skruszy wszystkie mury.
Pamiętaj także, że Bóg zawsze daje szansę grzesznikom;

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Ez 18, 26-27

Z powyższych słów wynika także ważna zasada, która mówi, że nigdy nie możesz spocząć na laurach.
Gdy pozwolisz zatruć się paskudnym lenistwem, to czeka Cię wieczna śmierć. Buduj stale relację z Panem, a On nie pozwoli Ci na nudę.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią. Ps 130, 3-4

Panie, dziękuję za to, że stale przygarniasz mnie – marnego grzesznika. Proszę o stałą łaskę przebaczania wszystkim wszystkiego. Oddaje Ci moje trudne relacje. Kochaj we mnie wszystkich tych, których po ludzku ja nie potrafię.

oraz coś mocnego

oraz

Dodaj komentarz