Wyrzucam śmieci

Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” Łk 9, 23-25

Od wczoraj zaczynam robić porządki… Najpierw w sercu, potem w pokoju 🙂 Próbuję uświadamiać sobie, czego powinienem pozbyć się w moim życiu?… Do czego jestem zbytnio przywiązany?… Co przeszkadza mi w relacji z Bogiem?…
Spróbuj zrobić sobie przegląd swojego serca… Myślę, że znajdziesz w nim całą stertę śmieci, które warto wyrzucić… W dzisiejszym świecie człowiek cały czas biegnie, biegnie i kręci się wokół własnego nosa… A potrzeba tylko jednego… Sam łapie się na tym, że robiąc wszystko dla Pana, potrafię o Nim zapomnieć… Tak angażuję się całym sobą, że zapominam zostawić Mu miejsce do działania… Czy Jemu chodzi o taką służbę? … W dzisiejszej Ewangelii Pan uświadamia mi, że mogę zyskać dla Niego cały świat, a sam ponieść na sercu szkodę i zatracić swoją duszę… Tak ze służby Bożej tej można uczynić sobie bożka… W pierwszym czytaniu Mojżesz także przywraca mnie do porządku:

Mojżesz przemówił do ludu: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci kochać twego Boga, Pana, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego nakazy, polecenia i przykazania; abyś żył i mnożył się, a twój Bóg, Pan, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
Ale jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz się kłaniał obcym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Pwt 30, 15-18

Proszę Cię Panie dzisiaj, abyś pomagał mi zachować właściwą hierarchę wartości w moim sercu. Bądź zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu! Dawaj mi łaskę nieustannego wychodzenia na pustynię i rozmawiania z Tobą twarzą w twarz… Proszę, by służba Tobie i ludziom oraz wszelkie marności tego świata nie przysłoniły mi Ciebie. Pomóż mi wyrzucić śmieci z mojego serca…

Dodaj komentarz