Przebaczam Ci

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby ze czcią Ci służono.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Ps 130, 3-5

Spróbuj pomodlić się dzisiaj powyższymi słowami… Na początku wyobraź sobie cały ogrom grzechów, którymi zraniłeś Boga… Zobacz ich szpetność… Po czym módl się pokornie, aby Pan wybaczył Ci i zapomniał wszystkie winy… Proś o wiarę w Jego przebaczenie… Pokładaj w Nim nadzieję i dziękuj za to dzisiejsze słowo… Uwierz w nie całym swoim sercem… Jeśli Pan wezwie Cię do przebaczenia sobie i swoim bliskim – nie wzbraniaj się… Przejdź z Nim po wszystkich najtrudniejszych momentach swojego życia… Pozwól Mu dotknąć tych ran… Wyobraź sobie Jego ciepłą, kojącą dłoń, którą dotyka Twojej zapłakanej twarzy… Powiedz razem z Nim – w imię miłości do Ciebie Panie Jezu, w imię Twoich świętych ran przebaczasz tym, którzy nie wiedzieli co czynili, gdy mnie ranili… Po czym módl się za tych, którzy zadali Ci ból… Oni jeszcze bardziej potrzebują Twojej modlitwy niż Ty…
Dziękuję Ci Panie za wielką łaskę przebaczania mi moich okropności… Cały czas pozwalasz mi zanurzać się w Twoim miłosierdziu… W Twoje imię i z miłości do Ciebie – przebacz wszystkim tym, którzy mnie zranili… Błogosław im Panie i prowadź do nieba… Pragnę razem z nimi spotkać się przy Tobie i uwielbiać Cię na wieki za Twoje miłosierdzie!
Dzisiaj polecam najlepszą według mnie modlitwę przebaczenia:
(http://www.ozarow.cpps.pl/dokumenty/modlitwa-przebaczenia-degrandis.pdf)
Oraz krótki filmik…

Dodaj komentarz