Jak bronić się przed złem?

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć». Łk 12, 8-12

W jaki sposób albo czym się bronić i co mówić, gdy będziemy atakowani? Coraz więcej jest sytuacji, w których trzeba opowiedzieć się za Bogiem, Ewangelią, wiarą i Kościołem. Nie da się uciec przed takimi próbami. Przyznasz się do Jezusa i Jego nauki, to będziesz uratowany w dniu sądu. Nie przyznasz się, to gotujesz sobie wieczne cierpienie.

Jak przetrwać ataki? Jak stać się mężnym obrońcą Bożych prawd? Czy są jeszcze ludzie, którzy powiedzą ,,STOP”, A NAWET ,,IDŹ PRECZ ODE MNIE DUCHU NIECZYSTY…”? Niezależnie od tego, czy widzisz w sobie małą wiarę i nikłą odwagę na przeciwstawienie się neopogańskim trendom, MASZ PRZYLGNĄĆ DO CHRYSTUSA W EUCHARYSTII, SPOWIEDZI, ADORACJI, PIŚMIE ŚWIĘTYM I WSPÓLNOCIE. Proś Boga o tą łaskę przez NIEPOKALANE SERCE MARYI. Oddaj się Jej i pozwól, aby poprowadziła Cię do głębokiej jedności z Panem.

Szatan bardzo boi się Matki Bożej i tych, którzy oddali się Bogu przez Jej Najczystsze Serce. Będąc w głębokiej, pełnej wiary, sakramentalnej jedności z Jezusem oraz oddając się Maryi jesteś w pełni chroniony przed całym piekłem. Jeżeli Bóg pozwoli tknąć Cię, to tylko dla Twego głębszego nawrócenia i przylgnięcia do Niego jeszcze mocniej.

Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Rz 4, 17b

Wielu ludzi dzisiaj wegetuje. Biedacy odłączeni od sakramentów dryfują na morzu, jak jakieś wypłukane deski bez żagli i steru. Bóg naprawdę chce ożywiać umarłych na duchu. Wystarczy zawołać: PANIE RATUJ! MARYJO RATUJ! Jezus postawi Ci na drodze kapłana albo kogoś rozmiłowanego w Nim, aby pomóc Ci odnaleźć jedyną drogę prawdy.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
I wyprowadził lud swój wśród radości,
z weselem swoich wybranych. Ps 105, 6. 43

Czytając powyższe słowa, zobacz, że jesteś Bożym wybrańcem. Inni czytają głupoty. Ty czytasz słowo Boże. Zbliżasz się do Jezusa. Modlisz się tymi słowami. Wzrastasz w najpiękniejszej i najważniejszej relacji. Bądź wdzięczny Panu.

Boże, kochany Ojcze, dziękuję za wybranie nie tylko do służby kapłańskiej, ale także do codziennego bycia w Twojej najbliższej obecności podczas przeżywania sakramentów świętych i czytania słowa Bożego. Przenikaj mnie całego i prowadź w walce z siłami ciemności. Działaj Jezu i posługuj się mną dla uwalniania zniewolonych.
Maryjo, pierwsza i potężna Obrończyni w walce z demonami. Dziękuję za to, że stale jesteś przy mnie i chronisz mnie przed atakami. Proszę, wstawiaj się za mną i wypraszaj łaskę męstwa, bojaźni Bożej i prawdziwej odwagi w posłudze uwalniania.
Św. Józefie, dziękuję za Twoje wsparcie. Prowadź mnie, abym mężnie przeciwstawiaj się wszelkiemu złu.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz