Heroizm dla Boga i Ojczyzny

Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.

Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa».

Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego».

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam». Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia». 2 Mch 7, 1-2. 9-14

W przeddzień Święta Niepodległości czytasz obraz heroicznej postawy matki wraz z siedmioma synami. Wyobraź sobie ich odwagę i męstwo mimo straszliwych tortur. Zobacz sercem ich pewność w głosie i mocne świadectwo wiary w Boga wobec oprawców. Nawet sam król i jego otoczenie byli zdumieni. Ta scena tylko pokazuje, jak wielką siłę można otrzymać od Pana na czas próby.

Czy Ty potrafiłbyś tak mocno opierać się grzechowi, gdyby męczono Twoje ciało? Zauważ, że czasami wybierasz grzech (a tym samym zranienie Boga) świadomie i dobrowolnie. Nawet nie trzeba przymuszać Cię zbytnio. Innym razem wystarczy, że ktoś lekko zaśmieje się z Ciebie albo delikatnie zachęci Cię, a Ty już wchodzisz w duchowe bagno…

Gdyby tak postępowali nasi zmarli bohaterowie Ojczyzny, to nie byłoby wolnej Polski. Bóg, Honor i Ojczyzna to wzniosłe, patriotyczne ideały. Trochę zbyt często zapomina się, że bez Boga ciężko o honor i prawdziwe kochanie Ojczyzny. Co może dać Polsce człowiek, który jest miotany grzechem na lewo i prawo, a tym samym nie umie zapanować nad pożądliwościami? Natomiast ten, który stoi na Bożym fundamencie jak na skale, może prawdziwie bronić swojego kraju, kultury i wartości.

Bracia: Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. 2 Tes 2, 16 – 3, 5

Nie wszyscy mają wiarę… Niestety w wielu krajach ludzie zapomnieli o żywym Jezusie i przykazaniach. Dlatego też potrzeba dzielić się słowem Bożym w Polsce i poza granicami, aby siać dobre ziarno. Przy tym trzeba uważać, aby nie zachłysnąć się zachodnimi prądami, które często mają niewiele wspólnego z prawdą. Może właśnie to jest współczesnym wezwaniem do heroizmu, aby bronić Boga, Prawdy, Kościoła, wartości, rodziny, czystości obyczajów itd.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją. Łk 20, 38

Jeśli ktoś zapomniał dla kogo powinien żyć, to przypomnij mu. W przypowieści o synu marnotrawnym pada zdanie, że błądzący syn był umarły, a znów ożył. Tak też jest z każdym grzesznikiem, który ,,żyje” w grzechu śmiertelnym. Jeśli On trwa uporczywie w tym stanie i nie żałuje, to tak naprawdę tylko na niby żyje i nosi w sobie śmierć wieczną.

Panie Jezu, proszę, uczyń mnie odważnym świadkiem wiary. Uzdolnij mnie do heroicznych postaw, w których będę mógł bronić Ciebie, Ojczyzny i wartości w każdym miejscu i czasie!

Polecam na te dni film o wielkim patriocie:

oraz

Dodaj komentarz