Świątynni bankierzy

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». J 2, 13-18

Wyobraź sobie, jak okropny był to widok dla Jezusa, który zobaczył totalne zmaterializowanie w świątyni uświęconej Bożą obecnością. On z pewnością jeszcze bardziej był dotknięty materializmem wewnętrznych świątyń ludzkich serc. I tak jest do dzisiaj. Może nie ma typowych bankierów ze stolikami w naszych kościołach. Niestety pewnie nie brakuje osób, które niby przyszły do Boga, a w głowie i w sercu myślą o pieniądzach, opłatach, niedostatkach i wielu materialnych sprawach.

Jeżeli tak dzieje się czasami w Twoim umyślę, to zaproś Chrystusa z biczem, który z największą miłością i gorliwością może oczyścić Twoje wnętrze. Usłysz dzisiaj dobitnie, że kościół oraz Twoja wewnętrzna świątynia serca są miejscami uświęconymi, w których oddaje się chwałę Bogu, a nie temu światu.

A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Ez 47, 2b. 8-9

Piękny obraz daje Bóg przez proroka Ezechiela. Przypomnij sobie słowa Jezusa, że On daje wodę życia, po której człowiek już nie pragnie. Nie ma lepszego źródła z najczystszą wodą łaski. To źródło jest w Chrystusie, a najgłębszy dostęp do Niego jest w sakramentach świętych. Czerp z tego źródła jak najczęściej, a nie zabraknie Ci sił w ziemskiej wędrówce.

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą,
najpewniejszą pomocą w trudnościach. Ps 46, 2

Boże, dziękuję Ci za każdą świątynie serca oraz za każdy kościół. Proszę, oczyszczaj wszystkie świątynie swoją miłością, abyśmy tu na ziemi prawdziwie oddawali Tobie chwałę w tych najświętszych miejscach.

Dodaj komentarz