Dwie drogi

Bracia: Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Ga 5, 18-25

Św. Paweł przedstawia Ci dzisiaj dwie drogi. Pomyśl, którą z nich chciałbyś kroczyć? … Na której z nich jesteś dzisiaj? … Może widzisz się trochę na jednej i trochę na drugiej. Jeśli tak, to nie łudź się, że jesteś na właściwej. Autor listu do Galatów podpowiada Ci, co zrobić, aby iść odpowiednią drogą.

Po pierwsze: ,,daj się prowadzić duchowi”. Też mi slogan 🙂 Ale jak? … Kiedy ostatnio modliłeś się do Ducha Świętego? Pewnie na katechezie 🙂 I jak wyglądała ta katecheza? Jak zwykle? … 🙂 A jak wygląda Twoja wiara w moc Ducha Świętego? Jakie znasz modlitwy do Ducha Świętego?

Mi osobiście najbardziej pomogła nowenna do Ducha Świętego. Dzięki niej stałem się innym człowiekiem w domu, szkole i na boisku 🙂 Dzisiaj najbardziej lubię Sekwencję do Ducha Świętego, którą zaczynam każdy dzień i czuję moc Ducha w wielu sytuacjach. Zaprzyjaźnij się z Duchem i daj się prowadzić.

Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Ps 37,5

 

Dodaj komentarz