Duch daje moc

Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana. Dz 11, 22b-24

Wyobraź sobie Barnabę pełnego Ducha Świętego, który przybywa do konkretnej wspólnoty w Antiochii… Jest poruszony działaniem łaski Bożej… Posługuje z wielką gorliwością… Ludzie dostrzegają w nim wielkie działanie Ducha Świętego… Z pewnością Pan potwierdza znakami jego nauczanie… Dzięki jego posłudze wielka rzesza przyłącza się do tej wspólnoty…
Czy należysz do jakiejś wspólnoty?… Nie chodzi mi tylko o jakąś kościółkową grupę… Rodzina, klasa, środowisko pracy tworzą także konkretne grupy ludzi… Jaką jesteś osobą w tych wspólnotach?… Czy Bóg poprzez Twoje świadectwo może scalać i budować dobrą atmosferę? Czy jesteś otwarty na Ducha Świętego, który chce działać poprzez Ciebie wielkie rzeczy? Czy może oddajesz się bardziej złemu, który w Tobie niszczy jedność poprzez obmowę, plotki, zawiść i zazdrość?… Odpowiedz sobie dzisiaj na pytanie, jakim jesteś człowiekiem?… Pełnym Ducha Świętego, czy chwiejną chorągiewką, którą bawi się zły?…
Bóg powołał Cię do dobra, miłości i jedności… Przestań narzekać! Otwórz się na działanie Ducha Świętego… On może zacząć czynić cuda w Twoim życiu… Zawierzaj Mu siebie codziennie… Wielkie rzeczy są przed Tobą…

Jezus powiedział do swoich Apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Mt 10, 7-8a

Jezus zawsze mówił prawdę… Popatrz jeszcze raz na powyższe zdanie… Wierzysz w to?… Idź i głoś!… Nie bój się! On jest z Tobą!

Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28, 20b

Panie dziękuję za Twoją bliskość… Dziękuję za moc Ducha Świętego, której doświadczam każdego dnia… Tobie oddaję siebie… Czyń to, co zechcesz!
Polecam dzisiaj świetny dokument pt. Duch. Łapcie zwiastun i szukajcie całości:

oraz

Dodaj komentarz