Doskonałe prawo

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Ps 19, 8a

Czy słyszałeś kiedyś o doskonałym prawie, które wprowadza prawdziwy ład? Kto potrafiłby je sformułować? Ile stron musiałoby zawierać, żeby określać właściwy porządek? Otóż niewiele. Sam zobacz;

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego». Wj 20, 1-3. 7-17

Dodając przykazanie miłości oraz przypieczętowanie tego prawa Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa stało się najdoskonalszym prawem na świecie. Niestety w dzisiejszych czasach zakazy i nakazy nie są psychologicznie dobrze postrzegane i może dlatego rodzi się u wielu osób bunt wobec Boga „dyktatora”. Spróbuj dzisiaj spojrzeć na Dekalog jak najbardziej pozytywnie. Zobacz w nim odwieczną wolę Bożą, która jest skierowana na dobro Twoje i całego świata;

Wyobraź sobie, że Bóg mówi do Ciebie między innymi takie słowa:

Ja jestem Twoim Bogiem – Tatusiem. Kocham Cię i pragnę Twojego szczęścia. Uczyniłem dla Ciebie już wiele i nadal zrobię wszystko, abyś przyjął sercem dar zbawienia i prawdziwej wolności, który ofiarowaliśmy Ci z Jezusem i Duchem Świętym. Nikt i nic nie da Ci tyle, co My. Wszystkie bożki są tylko ułudą szczęścia.
Ja uwielbiam Twoje imię. Wypowiadam je czule każdego dnia. Pragnę, abyś Ty także uwielbiał moje imię.
Wiem, że często jesteś zmęczony i przytłoczony pracą. Dlatego też dałem Ci jeden dzień, abyś mógł prawdziwie odpocząć. Gdy przyjdziesz wtedy do mojej świątyni – otrzymasz ode Mnie wielkie pokrzepienie.
Dałem Ci rodziców. Zaistniałeś dzięki ich miłości i mojej łasce. Postaraj się być wdzięczny wobec nich.
Popatrz na swoje piękne ciało. Każde moje stworzenie jest arcydziełem. Ty też nim jesteś. Pragnę, abyś był moją świątynią. Chcę w niej przebywać i sprawiać, abyś stale wzrastał w świętości. Nie jest moją wolą Twoje niszczenie siebie i innych. Ludzie czynią to, ponieważ nie znają prawdy o swoim pięknie i godności.
Dałem Ci wspaniały dar jakim jest płodność. Ja uwielbiam błogosławić parom, które przysięgają sobie miłość do końca życia. Pragnę obdarzać ich potomstwem.
Zauważ też, że dałem Ci wystarczająco dóbr do godnego życia. Pracuj i korzystaj z nich. Dziel się z tymi, którzy mają mniej, a otrzymasz dobra duchowe, które są jeszcze cenniejsze od tych materialnych.
Ja jestem Prawdą, Drogą i Życiem. Diabeł będzie kusił Cię kłamstwem. Nie musisz za nim iść. On chce zniszczyć Twoje życie i rozbić wszelkie relacje. Bądź zawsze prawdomówny. Ja Ci pomogę.

Mam nadzieję, że już nigdy nie spojrzysz na Boga, jak na dyktatora, który bawi się stworzeniami i uciska ich przykazaniami. To doskonałe prawo daje człowiekowi możliwość prawdziwego, bezpiecznego i godnego życia.

Panie, dziękuję za Twoje prawo miłości. Dzięki Tobie wiem, jak iść przez życie. Chwałą Tobie Panie!

Dodaj komentarz