Czy tak ciężko być sobą?

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!» Mt 7, 13-14

Popatrz razem z Jezusem na dzisiejszy świat. Dokąd zmierzają ludzie? Czego oni tak naprawdę chcą? Miłości, czy nienawiści? Pokoju, czy zgody? Przecież, gdyby każdy człowiek dobrze odczytywał wewnętrzny głos sumienia to na ziemi było by o wiele więcej dobra i pomocy między rodzinami, a nawet krajami. Bóg zapisał w sercu każdego człowieka złotą zasadę:

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Mt 7, 12

Nikt nie chce, żeby go bito, okradano, czy ubliżano mu. Więc i my tego nie czyńmy nikomu. Natomiast potrzebujemy akceptacji, miłości, sprawiedliwości, uczciwości. I tak mamy żyć i funkcjonować. Wystarczy słuchać Jezusa. Niestety niewielu wybiera taką drogę i dlatego świat czasami aż pęka z bólu. Jak to zmienić? Czy da się nawrócić na właściwą drogę całe narody? Czy to tylko pobożne marzenie? Jeśli chcesz się do tego przyczynić, to zacznij dzisiaj od siebie i swojego środowiska. Żyj najlepiej jak potrafisz, a gdy zobaczysz kogoś, kto w sposób sztuczny czyni zło – powiedz mu że nie po to przyszedł na świat i niech zacznie być sobą. Mów to zawsze z pokorą i miłością. W ten sposób będzie wzrastał Twój autorytet. Może kiedyś osiągniesz takie stanowisko albo taki rozgłos, że będą słuchały Ciebie całe narody. Tak czynił św. Jan Paweł II, który mówi i działa nawet po śmierci. Ty też możesz być tak wielkim człowiekiem.

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu.
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi,
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom,
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Ps 15, 1-4

Panie, dziękuję za to, że codziennie uczysz mnie kroczyć Twoimi ścieżkami.

oraz

Dodaj komentarz