Klucz do lepszych relacji

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata». Mt 7, 3-5

Czy czujesz się adresatem powyższych słów? Czym jest belka w Twoim oku, a czym drzazga w oku brata? Myślę, że największą belką jest życie w grzechu śmiertelnym (ciężkim). Osoba, która żyje w ten sposób i chce upominać innych – nie może mieć żadnego autorytetu. Każdy może jej powiedzieć w chwili moralizowania – spójrz na siebie. Niestety jest coraz więcej takich osób, które tak umoralniają bez żadnego autorytetu. Dlatego też niech się nie dziwią, że nikt nie chce ich słuchać. Takie postawy są tym śmieszniejsze, gdy ktoś żyje głęboko niemoralnie, a zwraca uwagę u innych na małe szczegóły i mówi, że to wielkie zło. Jezus wskazuje dzisiaj rozwiązanie dla każdego, komu zależy na dobru rodziny lub wspólnoty, czy społeczności, w której żyje. On mówi: usuń najpierw belkę w swoim oku, a potem usuwaj dopiero drzazgę z oka brata. Tym samym podkreśla, aby każdy zadbał najpierw o swoje serce i jego czystość. Tylko w ten sposób nasze słowa, postawy i gesty będą nabierały większego znaczenia i autorytetu. I tak osoba, która żyje prawdziwie i głęboko zjednoczona z Bogiem, nie ocenia i nie upomina wszystkich po kolei, ponieważ ma pokorną świadomość swojej małości. Dlatego też pochyla się często w konfesjonale nad swoimi belkami, a gdy Bóg da jej siłę i pokorę do upominania z miłością drugiej osoby, to czyni to tak, żeby odbiorca poznał prawdę o sobie i nie został nią totalnie zbity i poniżony.
Zacznij od dzisiaj pracować nad usunięciem swojej belki. Nie zajmuj się drzazgami innych ludzi. Każdy ma swoją biedę i walkę z grzechem. Proś pokornie Pana o czystość swojego serca, abyś mógł do tej czystości zachęcać innych.
Panie, proszę Cię, usuwaj wszystkie belki z moich oczu, abym mógł prawdziwe żyć i patrzeć na innych z Twoją miłości. Jeśli pragniesz kogoś przeze mnie upominać, to czyń to z właściwą Tobie pokorą, miłością, ale i stanowczością. Oddaję się Tobie. Uczyń mnie odważnym narzędziem do jednania ludzi.
Dzisiejsze załączniki dadzą Wam bardzo dużo światła;

oraz

Dodaj komentarz