Jesteś w BEZPIECZNYCH rękach

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. J 10, 27-30

Wyobraź sobie, że jesteś na dłoniach Pana Boga. Na nich poruszasz się, żyjesz, pracujesz, spotykasz ludzi. Jesteś całkowicie bezpieczny w perspektywie wieczności. Cóż z tego, że ktoś może zranić Cię albo nawet odebrać Ci życie, jak nadal będziesz w Bogu. Po śmierci ujrzysz Go w całej pełni twarzą w twarz. Do tej pełni zmierzasz każdego dnia. Jednak już teraz bądź pewien, że Jezus jest z Tobą i nie musisz gorączkowo ogarniać całego świata.

Odpocznij duchowo, psychicznie i życiowo. Oddaj Mu całe swoje życie. Przestań szarpać się z Nim i próbować uciec na złość z Jego dłoni. Nie zadawaj bólu osobie, która kocha Cię najbardziej za to, że ktoś sprawił Ci ból. Życie cały czas składa się z duchowej walki, upadków i powstań. Ważne, żeby zawsze być w jedności z Panem Jezusem, który do końca był wierny woli Ojca. Ty także idź wiernie ze swoim krzyżem i nieś go z miłości do swojego Zbawiciela. Ból ofiaruj w intencji tych, którzy oddalili się od Boga. Poczujesz wtedy nie tylko ulgę, ale i coraz większą siłę do niesienia kolejnych brzemion.

Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Dz 11, 20b-24

Dzieje Apostolskie są prawdziwie ,,szalone”. Pan Bóg tak mocno działał przez pierwszych uczniów, ponieważ Ci byli bardzo otwarci na łaskę i mieli silną wiarę. Zauważ słowa ,,ręka Pańska była z nimi”. Jak myślisz, czy ta ręka Pana chce być także z Tobą w codziennych zadaniach? Więc nie migaj się od porannej modlitwy. Poproś z wiarą o to, aby Jezus był w Tobie i dawał Ci ogromną moc Ducha Świętego. Zaskocz dzisiaj wszystkich wielkim zapałem do pracy i wszelkich zadań. Jak tylko zgaśniesz, to znowu proś usilnie o łaskę. Po wszystkim podziękuj za wsparcie. I tak dzień za dniem prosto do nieba 🙂

Panie, dziękuję za dzisiejszy obraz bycia na Twoich dłoniach. Z Tobą jestem w pełni bezpieczny i mam siłę do wszystkich zadań, które stoją przede mną!

oraz

Dodaj komentarz