Powołani do wierności

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki,
Twą wierność będę głosił moimi ustami
przez wszystkie pokolenia. Ps 89, 2

Jakich łask doświadczyłeś od Boga w ostatnim czasie? Pomyśl o tym przez chwilę… Poproś Pana o łaskę zobaczenia całego obdarowania, którego doświadczasz. Zauważ dobro chociażby w tym momencie, kiedy ,,tracisz” czas na czytanie słowa Bożego i tego prostego rozważania. To jest Twój czas z Jezusem, w którym pragniesz zbliżać się do prawdy odwiecznej. Spróbuj zauważyć dobro we wszystkim, co jest wokół Ciebie. Ludzie, przyroda, zwierzęta, przeróżne efekty ludzkiej pracy i wszystko na co patrzysz, Bóg podtrzymuje w istnieniu właśnie dla Ciebie, abyś mógł żyć i rozwijać się.

Jak pisze Psalmista – Pan jest wierny. On nie opuścił i nie opuści Cię nigdy. Choćbyś Ty zapierał się Go wielokrotnie niczym Apostoł Piotr, to Bóg i tak będzie kochał Cię do końca. Podziękuj dzisiaj także za tą Bożą wierność i cierpliwość do Ciebie mimo Twoich słabości i upadków. Poproś także o łaskę wierności Bogu poprzez wypełnianie przykazań (zwłaszcza przykazania miłości). Może lepiej zabrzmi gdy poprosisz o łaskę wiernej miłości, z której wypłyną już dalej piękne postawy wobec Boga, ludzi i wszelkich życiowych zadań. Jesteś powołany do wierności takiej jaką ma w sobie Bóg.

Dzisiejszy świat bardzo potrzebuje świadków wiernej miłości, którzy nie chwieją się w swoich postawach pomimo przeróżnych przeciwności. Tacy świadkowie są potrzebni we wszystkich społecznościach. Potrzeba ich wśród małżeństw, kapłanów, nauczycieli, czy też uczniów. Wierność dla wielu osób niestety nie jest modna. To nie zmienia faktu, że jest niezastąpiona w budowaniu poczucia bezpieczeństwa każdego człowieka, rodziny i środowiska.

Panie Jezu, uczyń mnie wiernym świadkiem Twojej miłości w każdym miejscu i czasie. Niech każda moja najdrobniejsza postawa wiernej miłości buduje tych, którzy będą na mnie patrzeć. Niech to światło prawdziwie wypływa od Ciebie. Ufam, że w jedności z Tobą będę prawdziwie wierny do końca życia.

I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mk 13, 13

oraz

Dodaj komentarz