Co prowadzi do wiary?

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz». Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus:«Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym”? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». J 1, 45-50

Wyobraź sobie powyższą scenę. Postaw się w roli Natanaela. Przychodzi do Ciebie przyjaciel i mówi, że spotkał Jezusa. Ty słuchasz tych słów z niedowierzaniem. Mimo to postanawiasz pójść i zobaczyć tą niezwykłą osobę. Już w pierwszych słowach widzisz, że Jezus zna Cię na wskroś. To prowadzi Cię do wyznania wiary w Syna Człowieczego. Po czym słyszysz, że zobaczysz jeszcze większe Boże dzieła.

Do czego może zachęcać Ciebie to spotkanie z żywym Jezusem? Myślę, że warto prowadzić do Chrystusa innych ludzi. Nie bój się powiedzieć do kogoś, że spotkałeś Boga. Nawet jeśli ktoś zareaguje śmiechem lub niedowierzaniem, to zawsze będziesz mógł powiedzieć: chodź i zobacz. Weź wtedy taką osobę na Msze świętą, adorację, rozmowę do księdza, czy do jakiejś wspólnoty modlitewnej. Jestem głęboko przekonany, że za którymś razem Jezus spojrzy na tą osobę i prześwietli ją tak jak Natanaela. Takie stanięcie w prawdzie przed Bogiem będzie bardzo uzdrawiające dla tego, kogo uda Ci się przyprowadzić. Ty nie napinaj się, że musisz komuś intelektualnie włożyć wiarę do głowy. Po prostu zaprowadź tą osobę do Jezusa i daj Mu przestrzeń do działania. Sam bądź żywym przykładem życia w bliskiej relacji ze swoim Panem, a wtedy łatwiej ktoś uwierzy Ci, że spotkałeś już żywego Boga.

Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę. Ps 145, 11

Jeśli doświadczyłeś już bliskości Boga i Jego cudownego działania, to opowiadaj o tym ludziom, aby chwała Boża niosła się wśród ludzi. Nie poddawaj się w tym nigdy.

Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą». Iz 49, 4-5b

Nie ulegaj pokusie zniechęcenia. Bóg będzie blisko Ciebie.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze. Ps 145, 18

Panie Jezu, dziękuję za tak wiele spotkań z Tobą na Mszach, adoracjach, spowiedziach, spotkaniach modlitewnych oraz wielu rozmowach z ludźmi. Pozwól mi głosić stale Twoją chwałę i przyprowadzać do Ciebie wciąż nowych ludzi, którzy jeszcze nie doświadczyli Twojej bliskości i miłości.

Dodaj komentarz