Ciasne drzwi do nieba

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.

Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi». Łk 13, 22-30

Zobacz dzisiaj oczyma wyobraźni ciasne drzwi do nieba. Stań w oddali i obserwuj, kto wchodzi, a kto nie. Zobacz ludzi czystych, którzy nie dopuszczali się niesprawiedliwości. Oni kochali Jezusa całym sercem. Nie przywiązywali się do rzeczy tego świata. Ich ciała są jakby chude i oczyszczone od otyłości grzechów. Dla tych osób drzwi są otwarte.

Następnie zobacz osoby, które całe życie używały sobie świata. Ich serca były bardzo ociężałe przez różne ciężkie grzechy, a przede wszystkim przez brak szczerej i głębokiej miłości do Boga. Oni wybrali przeróżne bożki w postaci osób i rzeczy. Nawet nie odpowiedzieli na ostateczną łaskę skruchy i miłosierdzia. Ich ciała są bardzo napompowane grzechem i wszelką niesprawiedliwością. Podchodzą do ciasnych drzwi i już widzą, że nie ma możliwości przejścia. Zaczynają płakać i zgrzytać zębami. Niektórzy jeszcze liczą na czyśćcowe oczyszczenie, żeby odchudzić się z niesprawiedliwości, ale niektórzy mogą nie dostąpić tej łaski.

Zobacz także chudziutkie, niewinne dzieci, które nie zdążyły jeszcze mocno nagrzeszyć. One swobodnie przechodzą przez ciasne drzwi. Ich dusze nie są obciążone wielkimi grzechami. Jakże wielki jednak jest ich ból, gdy obok będzie stał tata lub mama i nie zmieszczą się przez wąskie drzwi. Czy myślisz o tym Drogi Rodzicu, gdy żyjesz w grzechu i czynisz niesprawiedliwość? TO POMYŚL TERAZ I PROŚ O ŁASKĘ NAWRÓCENIA.

Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Rz 8, 26-27

Jezu kochany, przenikający serca, proszę ratuj nas grzesznych. Daj nam łaskę życia w czystości serca według Twojej Ewangelii. Duchu Święty rozpal nas miłością i pomóż iść odważnie przez życie, aby mieć siłę do odpierania pokus tego świata.

Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże!
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
by wróg mój nie mówił: «Ja go zwyciężyłem»,
by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu,
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy.
Będę śpiewał Panu,
który obdarzył mnie dobrem. Ps 13, 4-6

Panie, oświeć nasze oczy, abyśmy nie pomarli w grzechach ciężkich. Ratuj nas! Ufamy Twemu miłosierdziu. Uciesz nasze serca Twoją pomocą.
Maryjo, kochana Mamo pełna miłosierdzia, proszę, wstawiaj się za nami grzesznymi.
Św. Józefie, proszę, bądź przy nas i pomagaj odrzucić wszelkie złe postawy, które obciążają nas w drodze do nieba.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam jeszcze pomocne kazanie:

Dodaj komentarz