Cały dla Boga

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Mk 12, 28b-31

Całe serce, cała dusza, cały umysł i cała moc powinny być DLA BOGA i Jego chwały. Czy tak jest u Ciebie? Czy ciężko Ci powiedzieć TAK JEST? Nie bój się odpowiedzi: JESZCZE TAK NIE JEST. To może być prawdziwsza odpowiedź. Stań w prawdzie i módl się żarliwie, aby Bóg zesłał na Ciebie łaskę ufnego oddania się Mu całym sobą i we wszystkim. Nie bój się. Z Nim będziesz szedł najpiękniejszą drogą (często, a nawet codziennie KRZYŻOWĄ DROGĄ).

Tak mówi Pan: «Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: „Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich.

I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja na niego spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy». Oz 14, 2-3. 5. 8-10

Wróć całym sobą do Boga. Jego szczodra miłość zagości w Twoim sercu i już nic i nikt nie będzie dawał Ci takiej duchowej radości jak On. Idź drogą Pańską!

Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć,
obyś Mnie posłuchał, Izraelu!
Nie będziesz miał obcego boga,
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim,
który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Ps 81, 9-11

Boże, Ty jesteś jedynym Bogiem. Tobie oddaję całego siebie. Ty tylko mnie poprowadź.
Maryjo, kochana Mamo, cicho krocząca drogą Pańską, wyznaczoną przez Stwórce, proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy odpowiedzieli na łaskę Bożego zaproszenia do oddania się Mu w całości.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam jeszcze piękny, głeboki załącznik:

Dodaj komentarz